ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC DOBIO EVROPSKU KORPORATIVNU NAGRADU

European Enterprise Awards 2017. (Evropska korporativna nagrada 2017.)

od World Wide Business Review


 

           Zavod za javno zdravlje Leskovac je dobio nagradu za izuzetno dostignuće u promociji zdravlja u Srbiji za 2016. godinu  „European Enterprise Awards“ http://www.worldwidebusinessreview.com/2017-institute-of-public-health-leskovac

         Radi se o nagradi World Wide Business Review, odnosno online poslovnoj publikaciji, koja pomaže da se proširi dostupnost brenda nagrađene ustanove i poveća uticaj njenog menadžmenta.
         Nagrada promoviše kvalitet, radnu etiku, marljivost, motivaciju, kreativnost, neprekidnu posvećenost inovacijama, brigu o korisnicima usluga, kontinuirani rast i unapređenje poslovanja koji vode napretku i pozitivnim rezultatima. Jedini faktori koji su odredili valjanost nagrade i izbor pobednika su pažljiva selekcija i aktivnosti koje obavljaju ustanove širom međunarodne poslovne zajednice i rezultati koje postižu.

        Dobijanjem ove nagrade Zavod za javno zdravlje Leskovac je počeo sa predstavljanjem od majskog broja izdanja magazina  “World Wide Business Review” i stekao priliku da predstavi svoje poslovne aktivnosti, poveća udeo na tržištu i poveća broj međunarodnih kontakata sa sličnim zdravstvenim ustanovama.

http://www.worldwidebusinessreview.com/2017-institute-of-public-health-leskovac