Arhiva tekstova za: 2013

Hrana i praznik

Budite umereni u jelu za vreme praznika

Ishrana je osnovna ljudska potreba i uslov egzistencije. Osnovna uloga hrane u organizmu čoveka je obezbeđenje energije za odvijanje svih funkcija organizma i održavanje dobrog zdravlja.
 
Dani praznika, kada je u pitanju hrana, predstavljaju izazov za sve, pa čak i za najodgovronije i najdoslednije prema principima pravilne ishrane. Postoji veći broj studija koje se bave ispitivanjem navika u ishrani, a jedna od novijih koja je trajala više od dve godine i nedavno objavljena u časopisu ‘Journal of Public Policy & Marketing’ ukazuje da je neophodno postojeće vodiče za pravilnu ishranu dopuniti smernicama koje se odnose na ishranu vikendom i praznicima. Zašto? Zato što su rezultati studije ukazali da tokom vikenda i praznika kod velikog broja ljudi postoje odstupanja od uobičajenog načina  ishrane. U čemu je razlika? – Razlika je u količini hrane – konzumiraju se veće količine, kao i u izboru hrane koja je tokom tih dana znatno masnija, previše slana i previše slatka.
 
Detaljnije
Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U Srbiji će nizom manifestacija biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Osnovni problemi oko 700.000 osoba sa invaliditetom koji žive u Srbiji su siromaštvo, nemogućnost pune integracija na tržište rada i zapošljavanje, barijere.
Nizom manifestacija danas će u Srbiji biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom čiji je položaj unapređen, ali koje su i dalje diskriminisane, pre svega, zbog stereotipa i predrasuda društva.
U Skupštini Srbije odbori za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održaće sednicu sa tačkom dnevnog reda “Uklonimo prepreke, otvorimo vrata – uključenost za sve”.
U parlamentu Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova organizuje javno slušanje na temu “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope”, a pažnja će biti posvećena i ženama sa invaliditetom.
Detaljnije

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side, 1. decembra 2013. godine

Svetski dan borbe protiv AIDS-a/side okuplja ljude u celom svetu sa ciljem podizanja pozornosti vezane za HIV pandemiju i demonstrira međunarodnu solidarnost.
Ovogodišnja kampanja u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLJEN ZBOG SIDE!“ imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi ranog uključivanja osoba inficiranih HIV-om u specifično lečenje kombinacijom visoko potentnih antiretovirsunih lekova, koje pak omogućava uspešnu kontrolu replikacije HIV-a i sledstveno tome značajno odlaganje obolevanja i umiranja od AIDS-a, tako da se danas sa HIV-om može živeti dugo i kvalitetno.
U periodu od 22. do 29. novembra 2013. godine organizuje se akcija pod nazivom „Evropska nedelja testiranja na HIV”. Ova akcija ima za cilj povezivanje zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva i donosioca odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o važnosti testiranja na HIV, da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću dostupnost testiranja, da ljudi postanu svesni svog HIV statusa i da se smanji procenat kasnog otkrivanja HIV statusa. 
Svetski dan deteta

Svetski dan deteta

Današnji dan, 20. novembar, obeležava se kao Svetski dan deteta. Shodno tome, svi prijatelji dece pozivaju institucije i organizacije, kao i pojedince da doprinesu našem društvu i učine da okolina bude pogodna za odrastanje.

Organizacija Prijatelji dece Srbije podseća državne, nevladine institucije i organizacije da pojedina deca još uvek žive u lošim uslovima za odrastanje i život.

Današnji dan je prilika da se podsetimo svog detinjstva i da učinimo sve što je u našoj moći da onima koji danas odrastaju pomognemo na način koji nam je omogućen. Cilj obeležavanja Svetskog dana deteta jeste da se širokoj javnosti skrene pažnja na obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na sve probleme sa kojima se deca suočavaju.

Detaljnije