Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side, 1. decembra 2013. godine

Povodom „Evropska nedelja testiranja na HIV” od  22. do 29. novembra 2013. godine  ZZJZ Leskovac je pripremio mapu  testiranja na terenu u saradnji sa NVO „Putokaz „ iz Niša. Zbog nedostatka brzih testova  ove aktivnosti se odlažu za decembar 2013 i biće realizovane odmah po distribuciji brzih testova.
Karakteristike HIV/AIDS epidemije u  svetu  do kraja  2012. godine
Prema podacima UNAIDS-a krajem 2012. godine u svetu je 35,3 miliona osoba živelo sa HIV-om (32,2 -38,8 miliona), što je za 18% više u odnosu na 2001. godinu (30 miliona). Od  procenjenih 35,3 miliona osoba koje su živele sa HIV-om 3,3 miliona su deca mlađa od  15 godina.
Procenjeno je da je tokom 2012. godine 1,6 milona ljudi umrlo od AIDS-a u svetu, što predstavlja smanjenje za 30% u odnosu na procenjenih 2,3 miliona  umrlih 2005. godine.
Kao i prethodne godine, procenjeno je da je tokom 2012. godine 2,3 miliona osoba novoinficirano HIV-om u svetu, što je 33% manje u odnosu na 2001. godinu (3,4 miliona), od kojih je bilo 260.000 dece uzrasta do 15 godina  (za čak 52% smanjenje u odnosu na 2001. godinu – 550.000). 
Karakteristike HIV/AIDS epidemije u Srbiji do20 novembra 2013. godine
 Od 1985. do 20 novembra  2013. godine registrovano 2962 osoba zaraženih HIV-om. Od ovog broja 1678 (57%) obolelo je od AIDS-a, dok je 1154 umrlo.
Broj registrovanih inficiranih lica u 2013. godini je 109, pri čemu je 32 obolelo od AIDS-a, 14 lica je umrlo.
 
Karakteristike HIV/AIDS epidemije na području Jablaničkog okruga do20 novembra 2013. godine
  
Od 1985. do 20 novembra  2013 godine prijavljeno je 19 obolelih od AIDS-a  i 5 nosilaštva na HIV. Od ovog broja 6 lica je umrlo.
Najveći broj obolelih je u opštini Leskovac, kao i najveći broj umrlih
Broj obolelih  muškaraca (17 ) je znatno veći u odnosu na broj obolelih žena (2).
Savetovalište za SIDU Zavoda za javno zdravlje Leskovac oformljeno je septembra 2002. godine. 
U savetovalištu za SIDU Zavoda, rade dva epidemiologa, dr Jadranka Krasić i dr Zorana Kulić. Savetovalište ima zasebnu prostoriju u kojoj se obavlja rad. 
Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje može se obaviti svakodnevno u od 8 do 15h. Savetovanje i testiranje može se obaviti zajedno, ali se može uraditi i samo savetovanje bez testiranja. Testiranje je tokom cele godine besplatno. 
Najveći broj savetovanih i testiranih  je u 2012. godini (134) i 2011. godini (51).
Najveći broj savetovanih i testiranih je uzrasta 30-39 godina, a zatim 20-29 godina.
Najveći broj savetovanih i testiranih je u periodu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv SIDE, 1. decembra. 
Najveći broj savetovanih i testiranih kao razlog dolaska u svetovalište navodi rizični seksualni konakt.
U periodu od 25-29.11.2013.god planirane aktivnosti od strane ZZJZ Leskovac u vidu  radionica u školama, predavanje ,nastupi u medijima iDPST testiranje . dati su detaljno na sajtu našeg zavoda.
 
Pogledajte:
 
Načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
Dr Jadranka Krasić