Svetski dan deteta

 

Inače, Svetski dan deteta proglašen je 1954. godine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a pet godina kasnije usvojena je deklaracija o pravima deteta. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959. UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta, koju je Srbija prihvatila. Svetski dan deteta obeležava se od 20. novembra 1989. kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima deteta, kao prvi međunarodni dokument (Konvencija o pravima deteta) u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom.

Svako drugo dete u uzrastu do 14 godina doživelo je neki oblik nasilja u porodici ili u školi, a 13,7 odsto je siromašno, podseća organizacija Prijatelji dece Srbije.

Iako su sprovedene značajne sistemske reforme u dečijoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, inkluzivnom obrazovanju i osnovnom obrazovanju i vaspitanju – one nisu dovoljne i u praksi se ne sprovode dosledno.

Takođe, dostupnost obrazovnih, sportskih, igrovnih i kreativnih sadržaja sve više je komercijalizovana, pa samim tim sve manje dece ima priliku da se dodatno obrazuje i razvija.

Svako peto dete u Srbiji pre škole nema ni jednu knjigu, a 20. novembar Svetski dan deteta je prilika da se podsetimo i da zajedno učinimo što više za jedno dete, za svu decu, za društvo u celini.

Našoj deci pripada i treba podrška u fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvoju, igra, obrazovanje, kultura, umetnost.

U Srbiji su prava deteta poslednjih godina dobila mnogo veću vidljivost i u radu organa javne vlasti se sve više poštuju.Prava deteta su ravnopravna i podjednako važna kao i sva druga ljudska prava, a da deca čija se prava poštuju postaju odrasle osobe koje uvažavaju prava drugih.

U današnje vreme u čitavom svetu mladi su suočeni sa nasiljem na ulici, navođenjem na upotrebu droge, iskorišćavanjem i zlostavljanjem, diskriminacijom po osnovu pola, vere, nacije ili socijalnog statusa. Milioni dece nikada ne završavaju školu, a glad i pothranjenost predstavljaju veliki problem. Još uvek se u pojedinim delovima sveta umire od bolesti koje su u drugim iskorenjene. Zbog toga je potrebno da se deca širom sveta upoznaju sa svojim pravima, da ih razumeju i da nauče da prepoznaju situacije koje ukazuju da su ta prava uskraćena, njima ili nekom drugom detetu.