Arhiva tekstova za: 2013

Budite umereni u jelu za vreme praznika

Ishrana je osnovna ljudska potreba i uslov egzistencije. Osnovna uloga hrane u organizmu čoveka je obezbeđenje energije za odvijanje svih funkcija organizma i održavanje dobrog zdravlja.
 
Dani praznika, kada je u pitanju hrana, predstavljaju izazov za sve, pa čak i za najodgovronije i najdoslednije prema principima pravilne ishrane. Postoji veći broj studija koje se bave ispitivanjem navika u ishrani, a jedna od novijih koja je trajala više od dve godine i nedavno objavljena u časopisu ‘Journal of Public Policy & Marketing’ ukazuje da je neophodno postojeće vodiče za pravilnu ishranu dopuniti smernicama koje se odnose na ishranu vikendom i praznicima. Zašto? Zato što su rezultati studije ukazali da tokom vikenda i praznika kod velikog broja ljudi postoje odstupanja od uobičajenog načina  ishrane. U čemu je razlika? – Razlika je u količini hrane – konzumiraju se veće količine, kao i u izboru hrane koja je tokom tih dana znatno masnija, previše slana i previše slatka.
 
Detaljnije

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U Srbiji će nizom manifestacija biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Osnovni problemi oko 700.000 osoba sa invaliditetom koji žive u Srbiji su siromaštvo, nemogućnost pune integracija na tržište rada i zapošljavanje, barijere.
Nizom manifestacija danas će u Srbiji biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom čiji je položaj unapređen, ali koje su i dalje diskriminisane, pre svega, zbog stereotipa i predrasuda društva.
U Skupštini Srbije odbori za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održaće sednicu sa tačkom dnevnog reda “Uklonimo prepreke, otvorimo vrata – uključenost za sve”.
U parlamentu Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova organizuje javno slušanje na temu “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope”, a pažnja će biti posvećena i ženama sa invaliditetom.
Detaljnije

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side, 1. decembra 2013. godine

Svetski dan borbe protiv AIDS-a/side okuplja ljude u celom svetu sa ciljem podizanja pozornosti vezane za HIV pandemiju i demonstrira međunarodnu solidarnost.
Ovogodišnja kampanja u Republici Srbiji se realizuje pod sloganom „NIJEDAN ŽIVOT IZGUBLJEN ZBOG SIDE!“ imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo promocija značaja pravovremenog testiranja na HIV, praćenog savetovanjem za sve osobe koje su imale neki rizik u bližoj ili daljoj prošlosti, a radi ranog uključivanja osoba inficiranih HIV-om u specifično lečenje kombinacijom visoko potentnih antiretovirsunih lekova, koje pak omogućava uspešnu kontrolu replikacije HIV-a i sledstveno tome značajno odlaganje obolevanja i umiranja od AIDS-a, tako da se danas sa HIV-om može živeti dugo i kvalitetno.
U periodu od 22. do 29. novembra 2013. godine organizuje se akcija pod nazivom „Evropska nedelja testiranja na HIV”. Ova akcija ima za cilj povezivanje zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva i donosioca odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o važnosti testiranja na HIV, da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću dostupnost testiranja, da ljudi postanu svesni svog HIV statusa i da se smanji procenat kasnog otkrivanja HIV statusa. 

Svetski dan deteta

Današnji dan, 20. novembar, obeležava se kao Svetski dan deteta. Shodno tome, svi prijatelji dece pozivaju institucije i organizacije, kao i pojedince da doprinesu našem društvu i učine da okolina bude pogodna za odrastanje.

Organizacija Prijatelji dece Srbije podseća državne, nevladine institucije i organizacije da pojedina deca još uvek žive u lošim uslovima za odrastanje i život.

Današnji dan je prilika da se podsetimo svog detinjstva i da učinimo sve što je u našoj moći da onima koji danas odrastaju pomognemo na način koji nam je omogućen. Cilj obeležavanja Svetskog dana deteta jeste da se širokoj javnosti skrene pažnja na obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na sve probleme sa kojima se deca suočavaju.

Detaljnije

Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća

 

Srbija se, po broju obolelih osoba od raka pluća, nalazi na trećem mestu u Evropi. Poslednji podaci pokazuju da je u toku prošle godine registrovano 4.800 novoobolelih, a među njima ima sve više žena. Od najsmrtonosnijeg i najčešćeg karcinoma u svetu svakog minuta život izgube dve osobe, 3.000 ljudi dnevno, odnosno više od milion godišnje. Mesec novembar koji je u celom svetu posvećen borbi raka pluća, biće obeležen i u Srbiji. Kako bi se što više povećala svest o važnosti ove teme i prevenciji zdravlja uopšte, strukovna zdravstvena udruženja pod pokroviteljstvom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pokrenula su kampanju „Tvoja pluća tvoja odluka“.

 

Detaljnije

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar 2013

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar 2013,
pod sloganom „Dijabetes: Zaštitimo budućnost”

 

 

Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day, WDD) obeležava se 14. novembra u preko 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija, pod okriljem Međunarodne federacije za dijabetes (International Diabetes Federation, IDF). Predstavlja svetsku kampanju sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu.

Logo Svetskog dana borbe protiv dijabetesa je plavi krug, usvojen kao globalni simbol borbe protiv dijabetesa u svetu 2007. godine, kako bi se obeležila godina usvajanja Rezolucije o dijabetesu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Krug simbolizuje život i zdravlje, a plava boja je boja neba i zastave Ujedinjenih nacija i predstavlja sve zemlje ujedinjene u borbi protiv pandemije dijabetesa. 

I ove godine, Svetski dan dijabetesa nastaviće da se fokusira na edukaciju i prevenciju dijabetesa, tj. podizanje svesti o značaju prevencije dijabetesa, uticaju dijabetesa na život obolelih i značaju mera neophodnih za kontrolu bolesti, temu koja će biti aktuelna do 2013. godine.

Detaljnije

Prevencija trovanja olovom

Međunarodna nedelja akcije za prevenciju trovanja olovom,

20–26. oktobra 2013.

 

Problem trovanja olovom

Trovanje olovom je problem čija je prevencija u potpunosti ostvariva. I pored te činjenice, procenjuje se da je izloženost olovu i dalje odgovorna za 0,6% globalne opterećenosti bolestima, najizraženijom u najmanje razvijenim područjima. Takođe se procenjuje da ekspozicija olovu u periodu detinjstva utiče na pojavu novih 600.000 slučajeva dece ometene u razvoju, godišnje.

 

Detaljnije

Svetski dan hrane, 16.oktobar

Svetski dan hrane 16. oktobar 2013. godine
Oktobar – mesec pravilne ishrane
„Zdravlje zavisi od pravilne ishrane“
Održivi sistem snabdevanja hranom – za bezbednu hranu i pravilnu ishranu

 

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) svake godine16. oktobra obečežava Svetski dan hrane, ujedno i dan kada je ova organizacija i osnovana 1945.godine.Kampanja Svetski dan hrane 16.oktobar – Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne predškolske ustanove, škole, deca predškolskog i školskog uzrasta i njihovi roditelji, vaspitači, nastavnici, profesori, zdravstveni radnici i saradnici dali su veliki doprinos uspehu dosadašnjih kampanja.

Detaljnije

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, Mentalno zdravlje i starije osobe

Broj starih osoba raste a samim tim i broj osoba sa određenim mentalnim poremećajima, što nameće potrebu za pravovremenim reagovanjem svakog društva. Procenjuje se da će u periodu između 2000. i 2050. godine, procenat starih u svetu da se udvostruči i to sa oko 11% na 22%. U apsolutnim brojevima, to je očekivano povećanje sa 605 miliona na 2 milijarde osoba starijih od 60 godina.

Preko 20% odraslih osoba starosti 60 godina i više pati od mentalnih ili neuroloških poremećaja (ne uključujući glavobolje) a 6,6% svih nesposobnosti (DALY) među starima se pripisuje neurološkim i mentalnim poremećajima. Najčešći neuropsihijatrijski poremećaji u ovoj starosnoj grupi su depresija i demencija. Anksiozni poremećaji pogađaju 3,8% starije populacije, problem zloupotrebe supstanci skoro 1%, a oko četvrtine smrtnih slučajeva kao posledica samopovređivanja je među onima starosti od 60 i više godina. Treba istaći da se problem zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među starijim osobama često previdi ili pogrešno dijagnostikuje.

Problemi mentalnog zdravlja su potcenjeni od strane zdravstvenih radnika i samih starih osoba, a postojanje stigmatizacija čini da ljudi nerado zatraže pomoć.

 

Detaljnije
Idi na vrh strane