PREVENCIJA KAPLJIČNIH INFEKCIJA

 
Simptomi:
 
Malaksalost,osećaj slabosti,bolovi u mišićima sa povišenom temperaturom ili bez nje,su najčečći simptomi kapljičnih  infekcija.Javljaju se još i kašalj,sekrecija iz nosa .Simptomi idu od lake prehlade koja traje nekoliko dana pa do težih oblika virusnih i bakterijskih oblika zapaljenja pluća.
 
Širenje bolesti:
 
Ove infekcije se prenose putem kaplica koje nastaju kijanjem ili kašljanjem obolele osobe ,jer su izvor infekcije ždrelo i nos obolelog..Peko vazduha ove kapljice koje sadrže uzročnike infekcije dospevaju  putem vazduha u disajne puteve druge osobe ili padaju na pod i preko prašine sa poda dospevaju do zdravih.
 
MERE PREVENCIJE
 
Redovno i pravilno održavanje higijene ruku toplom vodom i sapunom.
Redovno provetravanje prostorija.
Vlažno prebrisavanje podova.
Čišćenej predmeta opšte upotrebe-mobilnih telefona,tastatura,dečjih igrački.
Posle upotrebe maramice odmah baciti u kantu za smeć,ne držati ih u rukama ili džepovima.
Pravilna i raznovrsna ishrana svežim voćem i povrćem koje sadrži dosta vitamina
Unositi dovolјnu količinu tečnosti u organizam.
 
Prevencija gripa            
 
Pored ovih opštih mera prevencije, postoje i specifične mere zaštite ,a to je vakcinacija protiv uzročnika gripa koja se u našoj zemlji sprovodi redovno. Ova vakcina štiti od gripa i namenjena je starijim osobama preko 65 godina,hroničnim bolesnicima ,osobama u kolektivnim smeštajima…                          
 
Centar za promociju zdravlja