Kako sačuvati zdravlje u uslovima naglih i čestih promena vremena?

Ljudi su od davnina povezivali određene vremenske prilike sa nastankom ili pogoršanjem tegoba kao što su glavobolja, nesanica, ukočeni zglobovi ili ih smatrali uzrokom lošeg zdravstvenog stanja. Razvoj savremenih tehnologija uticao je na promenu tradicionalnog načina života i doprineo povećanju zagađenosti životne sredine. Nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, stres, pušenje, upotreba alkohola, ali i korišćenje različitih savremenih aparata kao što su klima uređaji, osveživači i ovlaživači vazduha, doprinose povećanoj osetljivosti čovekovog organizma na uticaje iz okoline. Posebno osetljive na promene vremenskih prilika su starije osobe, kao i osobe koje već imaju određene zdravstvene probleme, a brojna istraživanja su pokazala da medicina ne može da objasni sve efekte klimatskih (vremenskih) promena na zdravstveno stanje pa je nastala nova naučna grana – biometeorologija. Osobe osetljive na vremenske prilike često postaju nervozne i razdražljive dan-dva pre promene vremenskih prilika, astmatičari, srčani bolesnici, osobe sa reumatskim tegobama reguju na hladno i vlažno odnosno suvo i vetrovito vreme. I zdrave osobe reaguju na promenu vremena, najčešće promenom raspoloženja.

 

Pročitajte kompletan tekst