U Srbiji dokazano prisustvo virusa gripa A (H1)

Na teritoriji Republike Srbije, kao i u Evropi, beleži se još uvek niska aktivnost virusa gripa. U cirkulaciji su dokazana sva tri tipa virusa A(H1), A(H3) i B,  koji su sadržani i u sezonskoj vakcini. Dominantan tip virusa u cirkulaciji je A(H3).

Virus gripa u organizam ulazi preko sluznica nosa, usta i oka. Prenosi se direktno i indirektno rukama, dodirivanjem površina u okolini. Grip traje u proseku oko nedelju dana i osnovni način lečenja je mirovanje, pravilna ishrana, unos dovoljne količine tečnosti. Na ovaj način se sprečava i mogućnost da inficiramo osobe u okolini. Ukoliko se simptomi ne povlače, potrebno je javiti se lekaru. S obzirom da se radi o virusnoj infekciji, antibiotici nisu efikasni, i treba ih uzimati samo po preporuci lekara.

S obzirom da ulazimo u period epidemijskog javljanja gripa, čemu doprinosi duži boravak u zatvorenom prostoru i nastavak školske godine, neophodno je pridržavati se preporuka i primenjivati mere prevencije: često provetravanje prostorija, održavanje lične higijene, na prvom mestu higijene ruku, održavanje higijene prostora u kome radimo, boravak na otvorenom prostoru, umerena fizička aktivnost.

Kao mera prevencije preporučuje se vakcinacija raspoloživom vakcinom u Srbiji, koja u sebi sadrži komponente sva tri tipa virusa gripa registrovnih u Srbiji. Vakcina ne pruža stoprocentnu zaštitu, ali je dovoljno efikasna da spreči komplikacije i da klinička slika gripa bude blaža. Vreme za sticanje imuniteta nakon vakcinacije je dve do tri nedelje, i treba se vakcinisati što pre, kako bi spremno ušli u epidemijski period. Vakcinacija se posebno preporučuje hroničnim bolesnicima, gojaznim osobama, a na osnovu iskustava iz prethodnih godina, naročito deci uzrasta od 6-59 meseci, kao i trudnicama u bilo kom trimestru trudnoće, uz obaveznu  konsultaciju sa ginekologom.

Deo opšte zdravstvene kulture je ne samo briga o sopstvenom zdravlju, već i briga o osobama u okruženju. U ovom periodu, posebnu pažnju treba obratiti prilikom posete obolelih koji su hospitalizovani. Trajanje posete treba svesti na minimum, u posetu ići samo ako smo sigurni da nemamo neku respiratornu infekciju i izbegavati  blizak kontakt.