TESTIRANjE NA COVID-19 (RT-PCR i ANTIGEN) NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA (najnovije informacije od 04.01.2021. godine)

RT-PCR TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 8,30 do 9,30 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

ANTIGEN TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 10,30 do 12,00 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

Prilikom dolaska na testiranje neophodno je da sa sobom ponesete

potvrdu o uplati sredstava za testiranje

Državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku NE PLAĆAJU antigensko ili RT-PCR testiranje naprisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev.

ZAKAZIVANJE TESTIRANJA

Zakazivanje RT-PCR testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja

i to na sledeći način:

  1. Elektronski putem portala e-Uprava

Uputstvo: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.

Potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete željenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice.

Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državljane sa boravkom u Republici Srbiji, kao i za strane državljane bez boravka (turiste).

 Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polja i kliknete na taster Zakaži.

Državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku elektronski se zakazuju na portalu e-uprava preko nove usluge „е-Заказивање теста на SARS-CoV-2 (путовање у СР Немачку  https://euprava.gov.rs/usluge/6221)” https://ezakazivanjede.euprava.gov.rs/

  1. Telefonskim putem preko Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000  svakim radnim danom od 08 do 20 časova.
  2. Telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

 Laboratorijsko ispitivanje uzoraka na lični zahtev vrši Institut za javno zdravlje Niš. Rezultati se dostavljaju u roku od 24 sata od testiranja.

Zakazivanje Antigen testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

UPLATA SREDSTAVA ZA TROŠKOVE TESTIRANJA NA LIČNI ZAHTEV

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica:

 do 31. decembra 2021. godine iznosi 6.000,00 dinara, a

od 01. januara 2021. godine iznosi 9.000,00 dinara.

Za druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 18.000,00 dinara počev od 15. decembra 2020. godine.

Visina naknade za antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbijeza strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica iznosi 3.500,00 dinara, a za druge strane državljane visina naknade za antigensko testiranje na lični zahtev iznosi 7.000,00 dinara, počev od 15. decembra 2020. godine.

ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE:

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: ____________

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA


PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 290
IZNOS: ____________
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG


ZA STRANE DRŽAVLJANE (FOR FOREIGN CITIZENS)

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta (Name and surname of the payer; Country of residence)
SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-COV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: __________

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA (PASSPORT NUMBER OR FOREIGN INSURANCE NUMBER)

Testiranje na SARS-CoV-2 3.1.2021