TESTIRANJE RADI POVRATKA U SR NEMAČKU

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na sednici održanoj 28.12.2020. godine doneo je odluku da se od plaćanja naknade za antigensko ili RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 virusa na lični zahtev izuzmu državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije koji imaju stalni ili privremeni boravak u SR Nemačkoj.

Državljani Republike Srbije, koji  kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku NE PLAĆAJU antigensko ili RT-PCR testiranje naprisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev, pri čemu prilažu dokaz o prebivalištu ili stalnom boravištu u Saveznoj Republici Nemačkoj (Meldebescheinigung ili Anmeldebescheininigung)

Državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku elektronski se zakazuju na portalu e-uprava preko nove usluge „е-Заказивање теста на SARS-CoV-2 (путовање у СР Немачку)”

  1. Telefonskim putem preko Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000  svakim radnim danom od 08 do 20 časova.
  2. Telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

 Laboratorijsko ispitivanje uzoraka na lični zahtev vrše laboratorije Instituta za javno zdravlje Niš i Vatrenog oko Niš. Rezultati se dostavljaju u roku od 24 sata od testiranja.

Zakazivanje Antigen testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.