Saopštenje za javnost u vezi novog poplavnog talasa

 
U cilju sprečavanja pojave crevnih zaraznih bolesti predlažu se sledeće mere:
 
U slučaju pojave zamućenja vode i promene boje vode za piće preporuka je da se takva voda ne koristi za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu, već da se u toj situaciji koriste kontrolisani izvori vodosnabdevanja (cisterne i flaširana voda). 
U slučaju da se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem) preporuka je da se ukoliko ne postoji laboratorijska potvrda o higijenskoj ispravnosti vode za piće takva voda ne koristi za piće, već da se u što kraćem roku izvrši lavboratorijsko ispitivanje. 
Ukoliko se voda skladišti u kućnim uslovima za piće i pripremu namirnica preporuka je da se to čini u ambalažama manje zapremine (do 2L) i voda iskoristi u što kraćem roku uz poštovanje mera higijene. 
Pojačati kontrolu sanitarno-higijenskih uslova prostorija, opreme, pribora i zdravstvenog stanja osoblja koje radi na pripremi hrane u restoranima društvene ishrane, obdaništima i školama. 
Pojačati kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica. 
Aktivirati objekte koji su određeni za javnu ishranu u slučaju vanredne situacije i evakuacije stanovništva iz svojih domova 
Ne koristiti lako kvarljive hranljive namirnice (meso, mleko i jaja, sveže voće i povrće), već konzervirane namirnice, termički obrađeno povrće, suvo voće, konditorske proizvode. 
Sve namirnice koje bi mogle da dođu u kontakt sa vlagom držati u staklenim i metalnim dobro zatvorenim posudama. 
Sve namirnice koje su došle u kontakt sa vodom iz poplavnog talasa (poplavljeni frižideri, zamrzivači, ostave) ni u kom slučaju ne koristiti za ishranu. 
Uz sve navedene mere neophodna je striktna higijena ruku posebno pri pripremi i konzumiranju hrane. 
 
U slučaju pojave simptoma kao što su mučnina, povraćanje, proliv, povišena temperatura obavezno se javiti lekaru.