MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD HIV-a, 18.5.2014.god.

Međunarodni Dan sećanja na preminule od side je mnogo više nego spomen. Međunarodni Dan sećanja na preminule od side služi kao mobilizacija zajednice za podizanje društvene svesti o HIV i AIDS-u. Sa 33 miliona ljudi koji danas žive sa HIV-om, Međunarodni Dan sećanja na preminule od side služi kao važna intervencija za globalnu solidarnost, razbijanje barijere stigme i diskriminacije i daje nadu novim generacijama.
 

Sećanje na preminule od AIDS-a (SIDE) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijih i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi HIV-a i AIDS-a na globalnom nivou, a koordinisana je od strane Globalnog zdravstvenog saveta (Global Health Council).  U maju mesecu 1983. godine nekoliko osoba podstaknutih sopstvenim strahom, bolom, gnevom, gubitkom voljenih i izolovanošću odlučilo je da se prošeta ulicama San Franciska noseći parolu „Borimo se za sopstvene živote“. Njima se tada priključilo još 10.000 ljudi koji su lično ili preko svojih porodica i prijatelja bili suočeni sa tada misterioznom, ali teškom i smrtonosnom bolešću.
Ovogodišnja, 31. kampanja na globalnom nivou posvećena sećanju na preminule od AIDS-a je, kao i prethodne godine, koordinisana od strane osoba koje žive sa HIV-om kroz Globalnu mrežu osoba koje žive sa HIV-om (Global Network of People Living with HIV – GNP+), a obeležava se 18. maja u više od stotinu zemalja prigodnim manifestacijama koje imaju za cilj promovisanje globalne solidarnosti i zajedničkih akcija u oblasti HIV infekcije i AIDS-a, sa porukom da treba biti pozitivan i gledati u budućnost.
Danas, kada u svetu više od 33 miliona osoba živi sa HIV-om cilj ove kampanje je da pored odavanja počasti preminulima i edukacije stanovništva o HIV-u i AIDS-u, utiče i na donosioce odluka na  lokalnom i nacionalnom nivou, odnosno da uspostavi dijalog u zajednici o značaju i načinima uspešne prevencije HIV infekcije, lečenju, nezi i pružanju podrške osobama koje žive sa HIV-om, ali i stvaranju društvenog okruženja bez stigmatizacije i diskriminacije, dajući nadu novim generacijama.
U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.
U našoj zemlji se pod sloganom “DA NE ZABORAVIMO!“ jedanaesti put obeležava ovaj memorijal u mnogim gradovima organizovanjem prigodnih aktivnosti koje su usmerene ka promociji zdravih stilova života, edukaciji i informisanju o dostupnim uslugama na lokalu, prepoznavanju i smanjenju rizičnog ponašanja, promociji značaja pravovremenog testiranja na HIV praćenog savetovanjem, kao i poštovanju ljudskih prava osoba inficiranih HIV-om na rad, obrazovanje i lečenje, odnosno smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i prema drugim vulnerabilnim populacijama, a posebno mladima, ženama i decom.
Od aktivnosti planirane su ulične manifestacije sa tradicionalnim paljenjem sveća na crvenoj traci u znak pomena na preminule od AIDS-a, promocija i pružanje usluge savetovanja i testiranja na HIV,  konferencije za novinare, podela informativno-edukativnog materijala i kondoma,
Početkom 2014. godine u Srbiji su 1842 osobe živele sa HIV-om. Procenjuje se da još 1800 osoba ne zna da je inficirano HIV-om, odnosno procenjena prevalencija HIV infekcije u populaciji uzrasta 15 i više godina je manja od 0,1%.
Broj osoba koje žive sa HIV-om raste, s jedne strane zbog značajno redukovanog umiranja usled primene visoko delotvorne kombinovane antiretrovirusne terapije, a s druge strane zbog porasta broja novodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om delom zbog većeg broja osoba testiranih na HIV.
Od početka epidemije, 1985. godine, Beograd je najteže pogođen HIV epidemijom (više od 70% svih registrovanih osoba inficiranih HIV-om), pri čemu je polovina svih novootkrivenih osoba inficiranih HIV-om tokom 2013. godine registrovana na teritoriji grada Beograda).
Od 1985. do  2013 godine u Srbiji registrovano 3001osoba zaraženih HIV-om. Od ovog broja 1692(57%) obolelo je od AIDS-a, dok je 1159 umrlo.
Broj registrovanih inficiranih lica u 2013. godini je 147 pri čemu je 39 obolelo od AIDS-a, 17 lica je umrlo.
Od 1985. do 2013. godine na području Jablaničkog okruga  prijavljeno je 18 obolelih od AIDS-a  i 7 nosilaštva na HIV. Od ovog broja 6 lica je umrlo.
Najveći broj obolelih je u opštini Leskovac, kao i najveći broj umrlih
Broj obolelih  muškaraca (16 ) je znatno veći u odnosu na broj obolelih žena (2).
Savetovalište za SIDU Zavoda za javno zdravlje Leskovac oformljeno je septembra 2002. godine.
U savetovalištu za SIDU Zavoda, rade dva epidemiologa, dr Jadranka Krasić i dr Zorana Kulić. Savetovalište ima zasebnu prostoriju u kojoj se obavlja rad.
Dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje može se obaviti svakodnevno u od 8 do 15h. Savetovanje i testiranje može se obaviti zajedno, ali se može uraditi i samo savetovanje bez testiranja. ZZJZ Leskovac ima obučene savetnike  i medicinske tehničare obučene za rad brzim testovima. Testiranje je tokom cele godine besplatno.
U savetovalištu DPST ZZJZ Leskovac u  2013 .godini  savetovano i testirano  je na HIV 93 lica  
Najveći broj savetovanih i testiranih je uzrasta 30-39 godina, a zatim 20-29 godina.
Najveći broj savetovanih i testiranih je u periodu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv SIDE, 1. decembra. 
Najveći broj savetovanih i testiranih kao razlog dolaska u svetovalište navodi rizični seksualni konakt.
U trećoj nedelji maja meseca od strane ZZJZ Leskovac održane su sledeće aktivnosti: radionica u školama, predavanje “Šta znamo o SIDI i kako da se zaštitimo”  Performans u centralnom parku grada Leskovca dana 18.05.2014 u vremenu od 19-21 sati 
Dana 16.05.2014.godine u savetovalištu za SIDU ZZJZ Leskovac organizovaće se celodnevno savetovanje i testiranje u od  8h-19h.