Saopštenje za javnost – mikrobiološke analize

Poštovani,

  1. Obaveštavamo naše cenjene pacijente da se od 27.07.2012.god. u Centru za mikrobiologiju ZZJZ Leskovac, ne naplaćuje analiza Helicobacter pylori – koji ima značaja kod atrofičnog gastritisa, čira želuca i dvanaestopalačnog creva, osiguranim licima RFZO – filijale Leskovac na osnovu overenog uputa izabranog lekara (primarna zdravstvena zaštita). Analiza se odnosi na određivanje antitela IgG  i IgA klase Elisa metodom.
  2. Centar za mikrobiologiju ZZJZ Leskovac je uveo i dve nove metode:
  • dijagnostika Rota virusa – koji su uzročnici produženih proliva kod dece predškolskog uzrasta komercijalnim testom i
  • dijagnostika Clostridium difficile – značajne kod pacijenata koji su na dugotrajnoj Th antibioticima i kod kojih je oslabljena otpornost organizma te prouzrokuje dugotrajne prolive. Analizom Eliza metodom i komercijalnim testom se dokazuju produkovani toksini.

Načelnica Centra za mikrobiologiju
dr Slađana Milovanović