O B A V E Š T E NJ E

Vakcina protiv gripa za sezonu 2016/2017 je Vaksigrip trovalentna mrtva ,proizvođača Sanofi Pastera , jednodozna u šricu split vakcina. 
Vaksigrip trovalentna vakcina sadrži viruse gripa tipa AH1N1 ,AH3N2,i virus gripa tipa B (B/Brisbane) u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odluci EU za sezonu 2016/2017. 
Sprovođenje vakcinacije protiv gripa sezona 2016/2017 preporučuje se: 
-osobama iz rizičnih grupa sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, kao i metaboličkim poremećajima (uključujući pre svega šećernu bolest), poremećajima rada bubrega, osobama sa oslabljenim imunitetom itd.
– osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, 
– zaposlene u zdravstvenim ustanovama. 
-kod osoba starijih od 65 godina, 
-kao i kod lica zaposlenih u javnim službama koje su u riziku 
 
Vakcinacija protiv gripa se sprovodi u cilju smanjenja obolevanja i umiranja, kao i smanjenja prenošenja virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji.
 
                                                                                       Načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
                                                                                                       dr Jadranka Krasić