Obaveštenje o rezultatima ispitivanja vode za piće

10.05.2014.
Obaveštenje o rezultatima ispitivanja vode za piće u distributivnoj mreži vodovoda koji su pod nadzorom ZZJZ Leskovac posle elementarnih nepogoda i obilnih padavina 
 
Pregled rezultata ispitivanja prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ  br. 42/98 i 44/99) po danima uzorkovanja
 
20.04.2014.god.
1. JKP „Grdelica“ Grdelica – uzeta su 3 uzorka i sva tri su fizičko-hemijski neispravna zbog povećane mutnoće a 1 uzorak je neispravan u mikrobiološkom pogledu.
2. JKP „Vodovod“ Vlasotince – uzeta su 4 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
 
21.04.2014.god. 
1. JKP „Grdelica“ Grdelica – uzeta su 3 uzorka i sva tri su fizičko-hemijski neispravna zbog povećane mutnoće i smanjene pH vrednosti. Mikrobiološki su svi uzorci ispravni.
2. JKP „Vodovod“ Vlasotince – uzeta su 4 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
 
22.04.2014.god. 
1. JKP „Grdelica“ Grdelica – uzeta su 3 uzorka i sva tri su fizičko-hemijski neispravna zbog povećane mutnoće i smanjene pH vrednosti. Mikrobiološki su svi uzorci ispravni.
2. JKP „Vodovod“ Vlasotince – uzeta su 4 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
3. JKP „Vodovod“ Leskovac – uzeto je 9 uzoraka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
4. Privredno društvo za ugostiteljstvo i turizam DOO „Pobeda“ Predejane – uzeta su 3 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
5. JP za vodosnabdevanje „Brestovac – Bojnik – Doljevac“ Bojnik (I uzorkovanje) – uzeta su 3 uzorka i sva tri su fizičko-hemijski neispravna zbog povećanog sadržaja aluminijuma i smanjene pH vrednosti. Mikrobiološki su svi uzorci ispravni.
 
23.04.2014.god. 
1. JP za vodosnabdevanje „Brestovac – Bojnik – Doljevac“ Bojnik (II uzorkovanje) – uzeta su 3 uzorka i sva tri su fizičko-hemijski neispravna zbog povećanog sadržaja aluminijuma i smanjene pH vrednosti. Mikrobiološki su svi uzorci ispravni.
2. JKP „Vodovod“ Lebane – uzeta su 3 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
3. JKP „Obnova“ Medveđa – uzeta su 3 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“ Sijarinska Banja – uzeta su 3 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
 
24.04.2014.god.
1. JKP „Komunalac“ Babušnica – uzeta su 3 uzorka i svi uzorci su zdravstveno ispravni.
 
25.04.2014.god.
1. JP za vodosnabdevanje „Brestovac – Bojnik – Doljevac“ Bojnik (III uzorkovanje) – uzeta su 3 uzorka i sva tri su fizičko-hemijski neispravna zbog povećane mutnoće, povećanog sadržaja Fe, smanjene pH vrednosti i povećanog rezidualnog hlora. Mikrobiološke analize su u toku..
2. Izvršeno je uzorkovanje vode za piće iz hidranata u JKP“Vodovod“ Leskovac i JKP“Vodovod“ Lebane sa kojih se cisterne pune vodom za naselja koja nemaju ispravnu vodu za piće (Grdelica i Bojnik). Ispitani uzorci su zdravstveno ispravni i u fizičko-hemijskom i u mikrobiološkom pogledu.
 
28.04.2014.god.
1. Nakon dobijanja informacije iz JKP „Grdelica“ Grdelica da su sprovedene tehničko-tehnološke mere i da su stvoreni uslovi za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, ZZJZ Leskovac  je izvršio 1. uzorkovanje iz centralnog vodovoda u Grdelici. Uzet je 1 uzorak sirove vode i 3 uzorka iz distributivne mreže. Sva tri uzorka iz distributivne mreže su neispravna u fizičko-hemijskom pogledu zbog povećane mutnoće. 01.05.2014.god. su završeni rezultati mikrobioloških ispitivanja i sva tri uzorka su ispravna u mikrobiološkom pogledu.
 
29.04.2014.god.
1. S obzirom da su uzorci vode za piće pri I uzorkovanju, obavljenom 28.04.2014. god., pokazali fizičko-hemijsku neispravnost, prekinuto je uzastopno uzorkovanje i ZZJZ Leskovac je dao predlog mera koje JKP „Grdelica“ treba da sprovede kako bi se voda iz centralnog vodovoda dovela u zdravstveno ispravno stanje. Nakon dokaza o sprovedenim merama izvršiće se novo uzorkovanje.  
 
30.04.2014.god.
1 Nakon sprovedenih tehničko-tehnoloških mera u centralnom vodovodu u Bojniku kako bi se sanirale posledice elementarnih nepogoda i obilnih padavina i voda dovela u zdravstveno ispravno stanje, danas je izvršeno 1. uzorkovanje, radi provere efektivnosti sprovedenih mera, i to uzet je uzorak sirove vode na dovodnoj cevi iz akumulacije Brestovac i 3 uzorka prerađene vode na vodopostrojenju i iz distributivne mreže. 
Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da je uzorak prerađene vode na postrojenju ispravan dok su dva uzorka iz distributivne mreže neispravna  zbog povećane mutnoće. Mutnoća u distributivnom sistemu je znatno smanjena u odnosu na prethodna uzorkovanja ali je još uvek iznad MDK vrednosti. Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da su primenjene tehničko-tehnološke mere dale zadovoljavajući rezultat na postrojenju a da postupak ispiranja i dezinfekcije distributivne mreže treba ponoviti, kako bi se mutnoća iz vodovodnih cevi odstranila ili svela na vrednosti ispod MDK.
Dana 02.05.2014.god. su završene mikrobiološke analize uzoraka uzetih 30.04.2014.god. u centralnom vodovodu u Bojniku i rezultati isspitivanja pokazuju da su sva 3 uzorka prerađene vode na vodopostrojenju i iz distributivne mreže ispravna.
 
01.05.2014.god.
1. Danas je izvršeno 2. uzorkovanje u centralnom vodovodu u Bojniku radi provere efektivnosti sprovedenih mera i kontrole krajnjih tačaka. Uzet je jedan uzorak prerađene vode na vodopostrojenju i tri uzorka iz distributivne mreže. Rezultati ispitivanja pokazuju da su sva 4 uzorka zdravstveno ispravna. (Mikrobiološke analize završene 03.05.2014.god.).
 
02.05.2014.god.
1. Danas je izvršeno 3. uzorkovanje u centralnom vodovodu u Bojniku radi provere efektivnosti sprovedenih mera i kontrole krajnjih tačaka. Uzet je jedan uzorak prerađene vode na vodopostrojenju i tri uzorka iz distributivne mreže. Rezultati ispitivanja pokazuju da su sva 4 uzorka zdravstveno ispravna. (Mikrobiološke analize završene 04.05.2014.god.).
2.  Usled elementarnih nepogoda i obilnih padavina u noći između 30.04. i 01.05.2014.god. došlo je do havarije na magistarlnom cevovodu u Lebanu, što je prouzrokovalo prekid u vodosnabdevanju. Nakon sprovedenih tehničko-tehnoloških mera, ispiranja i dezinfekcije vodovodne mreže kako bi se voda dovela u zdravstveno ispravno stanje, danas je izvršeno 1. uzorkovanje, radi provere efektivnosti sprovedenih mera. Uzeta su 4 uzorka prerađene vode na vodopostrojenju i iz distributivne mreže. 
Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da su uzorci iz distributivne mreže neispravni zbog povećanog sadržaja aluminijuma. Ostali parametri su u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 44/99) – koji se primenjuje za vreme vanrednog stanja. Svi uzorci su mikrobiološki ispravni.
Na teritoriji opštine Lebane proglašena je vanredna situacija još 22.04.2014.god. odlukom br. 87-01 i odluka je još uvek na snazi.
 
03.05.2014.god.
1. S obzirom da su uzorci pri prvom uzorkovanju vode za piće u centralnom vodovodu u Bojniku, uzeti 30.04.2014.god.bili neispravni zbog povećane mutnoće u distributivnoj mreži, danas je izvršeno još jedno uzorkovanje, radi provere efektivnosti sprovedenih mera, kako bi se potvrdila zdravstvena ispravnost u 3 uzastopna uzorkovanja. Uzet je jedan uzorak prerađene vode na vodopostrojenju i tri uzorka iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Rezultati ispitivanja pokazuju da su sva 4 uzorka zdravstveno ispravna. (Mikrobiološke analize završene 05.05.2014.god.).
 
04.05.2014.god.
1. U centralnom vodovodu u Lebanu, nakon ponavljanja postupka ispiranja i dezinfekcije distributivne vodovodne mreže, dana 04.05.2014.god. je izvršeno 1. uzorkovanje radi provere zdravstvene ispravnosti vode za piće. Uzeta su 3 uzorka prerađene vode: 1 na postrojenju i 2 iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da su sva 3 uzorka ispravna i da su u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 44/99) – koji se primenjuje za vreme vanrednog stanja. Svi uzorci su mikrobiološki ispravni (mikrobiološka analiza završena 06.05.2014.god.)
2. Dana 04.05.2014.god. su završene mikrobiološke analize iz centralnog vodovoda u Bojniku od 02.04.2014.god. (2.uzorkovanje) i svi ispitani uzorci su ispravni. 
Rezultati uzastopnog ispitivanja vode za piće iz vodovoda u Bojniku
1. uzorkovanje 01.05.2014.god. – svi uzorci su zdravstveno ispravni
2. uzorkovanje 02.05.2014.god. – svi uzorci su zdravstveno ispravni
3. uzorkovanje 03.05.2014.god. – svi uzorci su zdravstveno ispravni (mikrobiološka analiza završena 05.05.2014.)                                                        
05.05.2014.god.
1. U centralnom vodovodu u Lebanu, dana 05.05.2014.god. je izvršeno 2. uzorkovanje radi provere zdravstvene ispravnosti vode za piće. Uzeta su 3 uzorka prerađene vode: 1 na postrojenju i 2 iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Rezultati fizičko-hemijskih analiza pokazuju da su sva 3 uzorka ispravna. Svi uzorci su mikrobiološki ispravni (mikrobiološka analiza završena 07.05.2014.god.)
2. U 3 uzastopna uzorkovanja rezultati ispitivanja su pokazali da je voda iz centralnog vodovoda u Bojniku zdravstveno ispravna i da se može koristiti za piće i pripremu hrane o čemu su obaveštene sve relevantne institucije.
3.  ZZJZ Leskovac je počeo sa redovnim uzorkovanjem i kontrolom vode za piće iz centralnih vodovoda na teritoriji Jablaničkog okruga za mesec maj.
4.  Vodovod u Leskovcu – uzorkovano je 10 uzoraka:  1 uzorak sirove vode na dovodnoj cevi iz akumulacije Barje i 9 uzoraka prerađene vode na postrojenju i iz distributivne mreže. Svi uzorci prerađene vode su  zdravstveno ispravni (mikrobiološke analize završene 08.05.2014.).
5. Vodovod u Bojniku – izvršeno je prvo redovno uzorkovanje za mesec maj. Uzeta su 4 uzorka: 1 uzorak sirove vode na dovodnoj cevi iz akumulacije Brestovac, 1 uzorak prerađene vode na postrojenju i 2 uzorka iz distributivne mreže. Svi uzorci prerađene vode su zdravstveno ispravni. 
 
06.05.2014.god.
1. U centralnom vodovodu u Lebanu, dana 06.05.2014.god. je izvršeno 3. uzastopno vanredno uzorkovanje radi provere zdravstvene ispravnosti vode za piće. Uzeta su 4 uzorka prerađene vode: 1 na postrojenju i 3 iz distributivne mreže. Analize su urađene odmah po dolasku ekipe sa terena. Svi uzorci prerađene vode su  zdravstveno ispravni  (mikrobiološke analize završene 08.05.2014.).
2. Vodovod u Medveđi – redovno uzorkovanje. Uzeta su 4 uzorka – 1 uzorak sirove vode, 1 uzorak prerađene vode na postrojenju i 2 uzorka iz distributivne mreže. Svi uzorci prerađene vode su  zdravstveno ispravni  (mikrobiološke analize završene 08.05.2014.).
3.  Vodovod u Sijarinskoj Banji – redovno uzorkovanje. Uzeta su 4 uzorka – 1 uzorak sirove vode, 1 uzorak prerađene vode na postrojenju i 2 uzorka iz distributivne mreže. Svi uzorci prerađene vode su  zdravstveno ispravni (mikrobiološke analize završene 08.05.2014.).
 
07.05.2014.god.
1. U centralnom vodovodu u Grdelici izvršeno je 1. vanredno uzorkovanje radi provere efektivnosti sprovedenih mera – ispiranja i dezinfekcije distributivne vodovodne mrezže. Uzeta su 3 uzorka iz distributivne mreže i sva 3 uzorka su neispravna u fizičko-hemijskom pogledu zbog povećane mutnoće. Mikrobiološke analize su u toku. Predloženo ponavljanje postupka ispiranja i dezinfekcije.
2. Danas su izvršena redovna uzorkovanja u vodovodima u Predejanu, Vlasotincu i Babušnici. Svi ispitani uzorci su ispravni u fizičko-hemijskom pogledu. Mikrobiološke analize su u toku.
 
08.05.2014.god.
1. Vodovod u Lebanu – u 3 uzastopna uzorkovanja u periodu od 04.05. – 06.05.2014.god., rezultati ispitivanja su pokazali da je voda iz centralnog vodovoda u Lebanu zdravstveno ispravna i da se, od danas 08.05.2014.god., može koristiti za piće i pripremanje hrane o čemu su obaveštene sve relevantne institucije.
 
09.05.2014.god.
1. Vodovod u Vlasotincu (od 07.05.2014.) – svi uzorci su zdravstveno ispravni.
2. Vodovod u Babušnici (od 07.05.2014.) – svi uzorci su zdravstveno ispravni.
3. Vodovod u Predejanu (od 07.05.2014.) – Rezultati fizičko-hemijskih analiza prerađene vode pokazuju da su sva 3 uzorka ispravna. Mikrobiološke analize su u toku.
 
10.05.2014.god.
1. Vodovod u Predejanu (od 07.05.2014.) – završene mikrobiološke analize. Svi ispitani uzorci su zdravstveno ispravni.
2. Vodovod u Grdelici (od 07.05.2014.) – završene mikrobiološke analize. Svi ispitani uzorci su ispravni u mikrobiološkom pogledu a neispravni u fizičko-hemijskom pogledu zbog povećane mutnoće.
 
U naselju Grdelica, stanovništvo će se snabdevati ispravnom vodom za piće putem cisterni sve dok se laboratorijskim analizama, u tri uzastopna uzorka, ne potvrdi da je voda zdravstveno ispravna i da se može koristiti za piće i pripremanje hrane. 
O rezultatima završenih ispitivanja obavešteni su vodovodi i nadležne institucije – Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ i Ministarstvo zdravlja – Odsek za sanitarni nadzor Leskovac.
Imajući u vidu vremenske prilike i vremensku prognozu za naredni period gde se očekuje još padavina, Zavod za javno zdravlje Leskovac nastaviće sa pojačanim nadzorom vodovoda i redovnom kontrolom vode za piće u cilju zaštite zdravlja stanovništva i sprečavanja pojave crevnih zaraznih bolesti.