Obaveštenje o raspisanim nagradnim konkursima i produženju rokova za dostavu radova 2015.

Obaveštavamo Vas da Zavod za javno zdravlje Leskovac i Institut za javno zdravlje Srbije ”Dr Milan Jovanović Batut” uz podršku Ministarstva Zdravlja Republike Srbije raspisuju NAGRADNI KONKURS za likovno rešenje i literarni sastav povodom obeležavanja:

  1. XXV NEDELjE ZDRAVLjA USTA I ZUBA koja će se obeležiti od 18 – 22. maja 2015. godine pod sloganom: “Osmehni se zdravo“. Konkurs je namenjen deci predškolskog uzrasta učenicima osnovnih škola Jablaničkog okruga, na temu: “Osmehni se zdravo”. Pozivamo Predškolske ustanove i Osnovne škole Jablaničkog okruga, da učestvuju na konkursu i dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja likovna i literarna rada za kategoriju nižih (I-IV razred) i viših razreda (V-VIII) osnovne škole. Likovni radovi se ove godine po propozicijama konkursa,rade na formatu maksimalno do 35cm x 50 cm. Radove dostavite Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centar za promociju zdravlja (soba 5 na I spratu), ul. Maksima Kovačevića 11,16000 Leskovac, najkasnije do 18. maja 2015. god. sa naznakom – za konkurs “ XXV NEDELjA ZDRAVLjA USTA I ZUBA”. Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije «Dr Milan Jovanović Batut », gde ulaze u konkurenciju za izbor na republičkom nivou.
  2. Zavod za javno zdravlje Leskovac raspisuje i Nagradni konkurs povodom 31. Januara Nacionalnog dana bez duvanskog dima, za likovne radove dece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola na temu: “SVAKA CIGARETA SMETA – RASTIMO BEZ NIKOTINA”.
    Molimo Vas da najkasnije do 22. maja 2015. god. dostavite po tri najbolja likovna rada u kategoriji:
  • predškolski uzrast, (3-6 godina),
  • učenici nižih razreda od I-IV, osnovnih škola (7-10 godina)
  • učenici viših razreda V-VIII, osnovnih škola (11-14 godina)

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata maksimalno do 35 cm x 50 cm. Radove dostavite Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centar za promociju zdravlja (soba 5 na I spratu), ul. Maksima Kovačevića 11, 16000 Leskovac, i sa naznakom za konkurs “SVAKA CIGARETA SMETA – RASTIMO BEZ NIKOTINA”. Najbolji radovi biće nagrađeni na manifestaciji u ZZJZ Leskovac povodom 31. maja Svetskog dana bez duvanskog dima i biće štampani na Kalendaru zdravlja za 2016. godinu.

Za sva dodatna objašnjenja i informacije možete se obratiti prim. dr Vanji Ilić na tel: 016/235-020 ili na sajtu www.zzjzle.org.rs.

S poštovanjem
Načelnik Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac

Prim.dr Vanja Ilić, spec.soc.med.