17. maj 2015. – Sećanje na preminule od AIDS-a

Sećanje na preminule od AIDS-a (SIDE) (International AIDS Candlelight Memorial) je jedna od najstarijah i najvećih mobilizacionih kampanja koja ima za cilj podizanje svesti u vezi HIV-a i AIDS-a na globalnom nivou, a koordinisana je od strane Globalnog zdravstvenog saveta (Global Health Council).

U maju mesecu 1983. godine nekoliko osoba podstaknutih sopstvenim strahom, bolom, gnevom, gubitkom voljenih i izolovanošću odlučilo je da se prošeta ulicama San Franciska noseći parolu „Borimo se za sopstvene živote“. Njima se tada priključilo još 10.000 ljudi koji su lično ili preko svojih porodica i prijatelja bili suočeni sa tada misterioznom, ali teškom i smrtonosnom bolešću.

Danas, kada u svetu više od 33 miliona osoba živi sa HIV-om cilj ove kampanje je da pored odavanja počasti preminulima i edukacije stanovništva o HIV-u i AIDS-u, utiče i na donosioce odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, odnosno da uspostavi dijalog u zajednici o značaju i načinima uspešne prevencije HIV infekcije, lečenju, nezi i pružanju podrške osobama koje žive sa HIV-om, ali i stvaranju društvenog okruženja bez stigmatizacije i diskriminacije, dajući nadu novim generacijama.
U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive s HIV-om značajna je uloga ne samo aktuelne politike, zakonodavstva i institucija, već i zajednice u celini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om u Srbiji i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe/strukture društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovođenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj osoba koje se odlučuju na testiranje na HIV.

Ove godine slogan kampanje obeležavanja sećanja na umrle od AIDS-a je „Podrška za budućnost“. Centralna manifestacija povodom obeležavanja ovog dana realizovna je u nedelju, 17. maja u Leskovcu, ispred Leskovačkog Kulturnog centra, sa učenicima OŠ „Petar Tasić“ i prof. Biologije Jelicom Drašković uz tehničku podršku LKC u vremenu od 18 do 21 čas.


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/1505/dan-preminulih-od-hiv.