OBAVEŠTENjE O MOGUĆNOSTI PRUŽANjA USLUGA IZ OBLASTI HIGIJENE ISHRANE NA TERET RFZO

Obaveštavamo Vas o angažovanju Zavoda za javno zdravlje Leskovac kao zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova na ujednačavanju dostupnosti uslugama osiguranim licima na teritoriji Jablaničkog okruga, u cilju prevencije prekomerne uhranjenosti, predgojaznog i gojaznog stanja, a u kontekstu prevencije i lečenja hroničnih nezaraznih bolesti.

Usluge iz oblasti higijene ishrane (šifre 270101 do 270107 iz važeće Nomenklature zdravstvenih usluga), odnosno medicinske nutritivne terapije u kojima je ishrana osnovni i/ili sastavni deo ukupne terapije bolesti, obavljaće se u Svetovalištu za ishranu Zavoda za javno zdravlje svakog radnog dana (ponedeljak – petak) od 7-13h.
Pacijentima se usluge iz oblasti higijene ishrane pružaju na osnovu uputa izabranog lekara iz Doma zdravlja.

Centar za higijenu i humanu ekologiju
tel./ faks: 016 / 242 – 969
e-mail:higijena@zzjzle.org.rs

 

Za sajt 2

Odsek za pravilnu ishranu,
zdravstvenu bezbednost hrane
i školsku higijenu Centar za higijenu i humanu ekologiju
Šef                                                                                                                          Načelnik
Dr Predrag Kuzmanović                                                                            Tamara Ljubenović
spec. higijene spec. ekotoksikologije