OBAVEŠTENJE O RADU I DEŽURSTVU ZAVODA DANA 11.11.2019. GODINE

POVODOM OBELEŽAVANJA
DRŽAVNOG PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE LESKOVAC
NEĆE RADITI.
NA DAN 11.11.2019. DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU
od 8h do 12h
(Kontakt telefon dežurnog Centra 016/241-712)

                                                                      v.d. DIREKTOR ZZJZ LESKOVAC
                                                                       Dr Aleksandra Nikolić