Nacionalni program za prevenciju zloupotrebe droga i alkohola – stručni sastanak

U ZZJZ Leskovac je 18.10.2012.god. održan stručno-koordinativni sastanak o proceni uspešnosti sprovođenja Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga i alkohola na Jablaničkom okrugu, sa sledećim dnevnim redom:

  • Realizacija dosadašnjih aktivnosti u oblasti edukacije i socijalne mobilizacije u okviru „Programa prevencije zloupotrebe PAS“ na nivou Republike Srbije, okruga i lokalne zajednice.
  • Partnerski odnosi i timski rad, dosadašnji rezultati.
  • Planiranje aktivnosti u oblasti edukacije i socijalne mobilizacije u 2012. godini.

Svi relevantni subjekti lokalne zajednice uzeli su učešće na ovom sastanku i prezentovali svoja dosadašnja iskustva na polju prevencije zloupotrebe droge i alkohola na Jablaničkom okrugu.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, sa nacionalnim korespodentom EMSDDA, dr Biljanom Kilibardom i nacionalnim koordinatorom Programa promocije zdravlja u Srbiji, prim. dr Đurđom Kisin nastavljaju aktivnosti iz oblasti socijalne mobilizacije, edukativnih aktivnosti i monitoringa u oblasti prevencije zloupotrebe psihoaktivnh supstanci.

Uključivanje predstavnika različitih sektora u realizaciju aktivnosti u neposrednoj je vezi sa podizanjem nivoa znanja, unapređenju partnerskih odnosa i izdradnji mreže saradnika na nivou lokalne zajednice i okruga.

Da bi se ostvario jedinstveni pristup u prevencija zloupotrebe droga u Srbiji u 2012. godini sprevoden je monitoring do sada sprovedenih aktivnosti na Jablaničkom okrugu, a koje su realizovali zdravstveni radnici i saradnici Zavoda za javno zdravlje Leskovac i Domovi zdravlja Jablaničkog okruga, prosvetni radnici iz osnovnih i srednjih škola, predstavnici lokalne zajednice, nevladinih organizacija, ali i neposredno učešće učenika i roditelja.

Zahvaljujemo se svim našim partnerima i saradnicima na aktivnom učešću na sastanku i nadamo se uspešnoj daljoj saradnji na sprovođenju Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga i alkohola na Jablaničkom okrugu.

Načelnik Centra za promociju zdravlja

Prim. dr Vanja Ilić


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/1210/monitoring-droga-2012.