Konferencija za novinare 21.12.2016. god.

U ZZJZ Leskovac održana zajednička konferencija za novinare

sa gradonačelnikom Leskovca dr Goranom Cvetanovićem

         U ZZJZ Leskovac 21.12.2016. god. održana je zajednička konferencija za novinare sa gradonačelnikom Leskovca, dr Goranom Cvetanovićem. Na konferenciji je bilo reči o Zakonu o javnom zdravlju RS, čl. 15 sl . glasnika br. 15/2016 i društvenoj brizi za zdravlje jedinica lokalne  samouprave.

            Nosilac aktivnosti u oblastima javnog zdravlja za Jablanički okrug je Zavod za javno zdravlje Leskovac, koji planira, sprovodi, prati i evaluira aktivnosti javnog zdravlja, koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad učesnika u sistemu javnog zdravlja za teritoriju za koju su osnovan.

          Aktivnosti ZZJZ sprovodiće se i putem programa u saradnji sa učesnicima u sistemu javnog zdravlja, u oblastima delovanja:

-fizičko, mentalno i socijalno zdravlje stanovništva;

-promocija zdravlja i prevencija bolesti;

-životna sredina i zdravlje stanovništva;

-radna okolina i zdravlje stanovništva;

-organizacija i funkcionisanje zdravstvenog sistema;

-postupanje u kriznim i vanrednim situacijama;

          Jačanje međusektorske saradnje, koordinacije, podsticanje, organizacije i usmeravanje sprovođenja aktivnosti u oblastima javnog zdravlja, koja se ostvaruju zajedničkom aktivnošću jedinica lokalne samouprave, nosilaca i učesnika u oblasti javnog zdravlja. Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene službe, kao i predlaganje i preduzimanje mera za njihovo unapređenje.

         Gradonačelnik Leskovca je dao punu podršku daljoj saradnji preko Saveta za zdravlje Grada Leskovca, kako je rekao, koji je do sada imao ograničeno delovanje koje se uglavnom svodilo na zaštitu prava pacijenata, a u skladu sa Zakonom o javnom zdravlju, dobiće znatno veće ingerencije. On će moći aktivno da učestvuje u analizi zdravstvenog stanja stanovništva na području grada i da predlaže mere za njegovo unapređenje, da inicira i prati aktivnosti na promociji zdravlja, sprečavanju i suzbijanju zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti i da učestvuje u različitim oblastima delovanja javnog zdravlja u kriznim i vanrednim situacijama. Lokalna samouprava će pružiti svu potrebnu finansijsku podršku za nesmetano funkcionisanje leskovačkog Saveta za zdravlje, na opšte dobro svih sugrađana.

        Kako bi se planirani projekti adekvatno sproveli, obuku članova lokalnih saveta za zdravlje u narednoj godini će vršiti Stalna konferencija gradova i opština, preko 4 regionalne radionice, počevši od druge polovine januara 2017. god..

        Grad Leskovac je više puta pokazao da odgovorno pristupa unapređenju zdravstvenog stanja Leskovčana, rekao je gradonačelnik, podsećajući da su u proteklom periodu renovirane sve zdravstvene ambulante na teritoriji grada, da je uz pomoć privrednika i ministarstva unapređeno stanje u Domu zdravlja i Opštoj bolnici, a nedavno su obezbeđena i sredstva za rekonstrukciju Dečijeg dispanzera.

        Direktorka Zavoda za javno zdravlje dr Aleksandra Nikolić, kazala je da je u toku ove godine nastavljeno uređenje radnih prostorija i laboratorija, a da je Zavod od sopstvenih sredstava nabavio namensko vozilo za vanredne situacije i gasni hromotograf namenjen Centru za higijenu i humanu ekologiju. U narednoj godini, više pažnje će biti posvećeno Kliničkoj mikrobiologiji, zanavljanju opreme, uređenju radnog prostora i laboratoriji.