INFORMACIJA O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI GRIPA U PETOJ IZVEŠTAJNOJ NEDELJI NA TERITORIJI JABLANIČKOG OKRUGA

Zavod za javno zdravlje Leskovac analizira podatke na osnovu dostavljenih periodičnih izveštaja o populacionom nadzoru nad gripom i oboljenjima sličnim gripu iz svih Domova zdravlja sa područja Jablaničkog okruga. Takođe, analizira i periodične izveštaje pristigle sentinela nadzorom nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infkecijama iz Doma zdravlja Leskovac i Doma zdravlja Vlasotince. Na osnovu ovih analiza, vrši procenu epidemiološke situacije i sprovodi zakonom propisne mere.
U petoj nedelji nedelji izveštavanja za grip u periodu od 28.01.2019-03.02.2019. godine ukupno je prijavljeno 469 slučajeva obolelih od OSG ili gripa na teritoriji Jablaničkog okruga, dok je u četvrtoj nedelji nedelji izveštavanja prijavljeno 370 slučajeva. Najviše je zahvaćena populacija u uzrasnoj grupi od 30-64 godina starosti a zatim populacija u uzrasnoj grupi od 5-14 godina starosti ( predškolska i školska deca).
Takođe u januaru 2019. godine, broj prijavljenih obolelih od oboljenja sličnih gripu (OSG) i gripa je manji na području Jablaničkog okruga, u odnosu na broj prijavljenih i registrovanih slučajeva u januaru 2018. godine.
U trećoj izveštajnoj nedelji, 18.01.2019.godine, Zavod za javno zdravlje Leskovac je dobio potvrdu od Nacionalne referentne laboratorije za grip i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, o prva šest slučajeva infekcije virusom gripa tipa A (H1) pdm09 na teritoriji Jablaničkog okruga.
Ovo su prvi potvrđeni slučajevi gripa na teritoriji Jablaničkog okruga u sezoni 2018/2019. Ovi potvrđeni slučajevi gripa su sa teritorije Grada Leskovca i opštine Vlasotince.
U petoj izveštajnoj nedelji, 01.02.2019.godine, Zavod za javno zdravlje Leskovac je dobio potvrdu od Nacionalne referentne laboratorije za grip i druge respiratorne viruse Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, o novim infekcijama virusom gripa tipa A (H1) pdm09 na teritoriji Jablaničkog okruga kod petoro lica, od toga četvoro lica je hospitalizovano u Opštoj bolnici Leskovac a jedan je upošljenik Opšte bolnice Leskovac.
Svi potvrđeni slučajevi gripa su sa teritorije Grada Leskovca.
Na osnovu iznetih podataka intenzitet kliničke aktivnosti virusa gripa je nizak na području Jablaničkog okruga. Nizak intenzitet aktivnosti u stvari znači da je klinička aktivnost na uobičajenom nivou za period izvan epidemije, kao što je slučaj u petoj izveštajnoj nedelji.
Dana 02.02.2019. godine javnost je putem medija obaveštena o prijavljenoj epidemiji gripa u koronarnoj jedinici Opšte bolnice Leskovac, u kojoj se sprovode sve predložene mere od strane ZZJZ Leskovac.

U Leskovcu 11.02.2019

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ZZJZ Leskovac