Оbеlеžаvаnjе Prvе svеtsке nеdеljе svеsnоsti о аntibiоticimа 16–22. nоvеmbаr 2015. gоdinе

 
18. novembar Evropski dan posvećen racionalnoj upotrebi antibiotika koji se obeležava svake godine sa ciljem da se skrene pažnja stručnjaka i javnosti na opasnost koja preti javnom zdravlju zbog rezistencije bakterija na antimikrobne lekove i da se poveća svest o potrebi racionalne primene antibiotika. Najnoviji podaci pokazuju da se širom Evrope broj bolesnika zara?enih rezistentnim bakterijama povećava i da je rezistencija bakterija na antibiotike značajna pretnja javnom zdravlju. 
 
Racionalna upotreba antibiotika može da doprinese prestanku razvoja i širenja rezistentnih bakterija i da pomogne da antibiotici sačuvaju svoju efikasnost i za buduće generacije.
 
Svetska nedelja svesnosti o antibioticima