SVETSKI DAN ČISTIH RUKU 15.10.2012. GODINE

Iako je pranje ruku veoma važna, čak i spasonosna mera u održavanju lične higijene, veliki je izazov promovisati ovu ideju i pretvoriti je u praktično ponašanje koje se primenjuje uvek i na svakom mestu kada je to potrebno: u kući, u školi, na radnom mestu, u prevoznom sredstvu, na igralištu…
Kako se pravilno peru ruke sapunom?
o Skinuti prstenje i ostalo sa ruku
o Pokvasiti ruke čistom, tekućom vodom
o Trljati ruke sapunom dok se ne stvori pena, naročito ispod noktiju i između prstiju
o Nastaviti trljanje ruku narednih 20-ak sekundi
o Isprati ruke tekućom vodom
o Osušiti ruke 

Kada ne postoje uslovi za pranje ruku sapunom, trljanje ruku sredstvom na bazi alkohola omogućava jednako efikasnu higijenuu ruku. Ono sadrži i sredstvo za negu ruku, tako da se ruke mogu češće prati sa manjom mogućnošću za oštećenje kože!

Centar za promociju zdravlja
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti