Obeležen Svetski dan srca 2012.

Brojnim aktivnostima u Leskovcu obeležen Svetski dan srca 2012.god. i nedelja zdravog srca.