Korakom za zdravo srce, stazama zdravlja

O B A V E Š T E NJ E

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac u saradnji sa partnerima lokalne zajednice, poziva građane Leskovca kao i ostale ljude dobre volje da se pridruže porodičnoj šetnji „Korakom za zdravo srce, stazama zdravlja“ u nedelju 30. 09. 2012. god. iz parka „9 Jugovića“ Na Hisaru sa početkom u 10 časova.

Načelnik Centra za Promociju zdravlja
Prim. dr Vanja Ilić