Međunarodni dan fizičke aktivnosti „Kretanjem do zdravlja“ – 10.5.2013.

Najmanje 30 minuta redovne fizičke aktivnosti umerenog intenziteta, 5 puta sedmično, smanjuje rizik od nekoliko hroničnih nezaraznih bolesti. Veća aktivnost ima i više koristi. Fizička neaktivnost je nezavisni faktor rizika za nastanak nezaraznih bolesti na koji može da se utiče. Fzička aktivnost može da doprinese odlaganju nastanka ili lečenju određenih bolesti, poput gojaznosti, dijabetesa, stresa, depresije, srčanih oboljenja i slično.

Cilj ove akcije je skretanje pažnje na značaj redovne fizičke aktivnosti u očuvanju i unapređenju sveukupnog zdravlja kao i promocija raznih oblika fizičke aktivnosti i mobilizacija mladih. Pozivamo i sve odrasle da menjaju svoje navike i okrenu se putu zdravlja, a to je redovno kretanje. Pozivamo Vas da se uključite u obeležavanje, najavite i ispratite odvijanje planiranih aktivnosti i učinite ih maksimalno dostupnim svim stanovnicima našeg grada i našeg okruga. Unapred se zahvaljujem za dobru saradnju koja nije izostala i u našim ranijim aktivnostima.

Info: Načelnik Centra za promociju zdravlja: Prim. dr Vanja Ilić