MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

Faktori rizika

Većina pacijenata su pušači, ili su u prošlostibili pušači. Zagađenje vazduha takođe igra ulogu u nastanku HOBP. Zatim prašina i hemikalije na radnom mestu, infekcije.
% pušača razvija HOBP. Kod adolescenata koji počinju da puše pre završetka rasta dolazi do inhibicije maksimalnog razvoja pluća. Dugotrajno pušenje oštećuje pokrete treplji na epitelnim ćelijama bronhijalnog zida, vodi ka hipertrofiji i hiperplaziji žlezda koje luče sluz.U ranoj fazi dominira hipertrofija bronhijalne sluzokože sa hipersekrecijom iz bronhijalnih žlezda usled zapaljenske reakcije.

Simptomi

Tipični simptomi su hronični kašalj, iskašljavanje gustog sekreta obično bele boje, zapaljenja disajnih puteva. Karakteristični su znaci opstrukcije disajnih puteva: zamor pri naprezanju, noćni kašalj, osećaj gubitka vazduhadispneja, periferna cijanoza, centralna cijanoza. Kod pregleda se mogu uočiti cijanoza- plava prebojenost delova tela, staklasti nokti, disanje usnama.

Komplikacije koje se mogu javiti su opterećenje desnog srca i njegove hipertrofije. Hipertrofija desne komore dovodi i do dilatacije, što uzrokuje edeme, povećanje jetre, venski zastoj. Pacijenti često dobijaju i zapaljenje pluća. Usled opstrukcije javlja se i emfizem pluća.

Cilj lečenja  je sprečavanje pojave tegoba i njihovo uklanjanje, smanjenje učestalosti i težine perioda pogoršanja bolesti i poboljšanje podnošenja napora. Osnovni lekovi za uklanjanje tegoba su bronhodilatatori, najbolje primenjeni u obliku aerosola- pumpica. Kortikosteroidi deluju protivzapaljenski. U teškim slučajevima se koristi kiseonik. Pumpice pomoću kojih se lek unosiudisanjem je najbolji, najkorisniji i najmanje štetan vid terapije jer lek deluje direktno na oboleli organ, unosi se mala doza, brzo se otklanjaju simptomi i nema neželjenih efekata.
HOBP je bolest od koje svake godine oboleva sve više ljudi i predstavlja veliki zdravstveni i socio-ekonomski problem, pa je prevencija u smislu prestanka pušenja najbolji način za smanjenje učestalosti tog oboljeja.