Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac u saradnji sa Domom kulture roma obeležio Svetski dan dijabetesa

Dugogodišnjom tradicionalnom akcijom u Domu kulture Roma obeležen Svetski dan dijabetsa 14.11.2017. god. kontrolom šećera u krvi, vrednosti krvnog pritiska i davanjem saveta. Akcija je medijski propraćena od strane 4 medijske kuće. 54 – oro naših sugrađana je za 2 sata kontrolisalo svoje zdravlje. Ova akcija se sprovodi 2 puta godišnje (za Svetski dan Roma i Svetski dan dijabeta).

Unapređenje zdravstvene zaštite od šećerne bolesti u svim oblastima, kako u dijagnostici i terapiji tako i u prevenciji, biće i dalje jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja. Ministarstvo zdravlja je inicijator brojnih multisektorskih aktivnosti koje doprinose daljem poboljšanju kvaliteta dijabetološke zdravstvene zaštite u Srbiji.

Krajem 2014. godine pokrenuto je obnavljanje savetovališta za dijabetes u domovima zdravlja, a sredinom 2017.godine je formirana i posebna Radna grupa za prevenciju i lečenje dijabetesa sa zadacima daljeg širenja mreže i unapređenje rada Savetovališta za dijabetes, izrade novog Nacionalnog programa za prevenciju i kontrolu dijabetesa, koja je u toku, kao i novog Nacionalnog vodiča za dijabetes i Nacionalnog vodiča za prevenciju tipa 2 dijabetesa. Ministar Lončar istakao je da će Ministarstvo zdravlja, zbog značaja dijabetesa kao oboljenja, kao i zbog zbog važnosti promena i poboljšanja koja su do sad ostvarena u ovoj oblasti, nastaviti sa aktivnostima koje za cilj imaju borbu protiv ove bolesti. „Formiraćemo Nacionalni referentni centar za dijabetes, a posebnu pažnju usmerili smo na unapređenje Registra pacijenata obolelih od dijabetesa, kao izuzetno značajne komponente integrisanog sistema zdravstvene zaštite. U tom smislu formiran je tim eksperata koji je definisao obeležja od značaja za praćenje pacijenata obolelih od dijabetesa na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Na osnovu definisanih obeležja pristupilo se izradi elektronske platforme čija se implementacija očekuje do kraja 2017.godine“ istakao je ministar Lončar.

Prema najnovijim procenama Međunarodne dijabetes federacije (International Diabetes Federation – IDF), svaka jedanaesta osoba u svetu ima dijabetes ili približno 415 miliona ljudi, što odgovara populaciji Evropskog kontinenta. Broj obolelih i dalje raste neverovatnom brzinom i prema sadašnjim prognozama do 2040. će se povećati više od 50% tj. iznosiće preko 600 miliona. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 700.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes. Približno polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo, ali se tip 2 dijabetesa sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata, kao posledica rastuće epidemije gojaznosti. Kod osoba ženskog pola otkrije se 9.000 novih slučajeva dijabetesa svake godine.

Ove godine, Svetski dan dijabetesa je posvećen unapređenju zdravstvene zaštite žena koje su u riziku da obole ili su obolele od dijabetesa. Opterećenje dijabetesom kod žena je veće u odnosu na muškarce, jer može uticati i na majke, ali i na njihovo potomstvo. Dijabetes može izazvati niz komplikacija tokom trudnoće, kao što su spontani pobačaj ili urođene anomalije ploda. Posebno zabrinjava podatak da se dve od pet žena sa dijabetesom nalaze u reproduktivnom dobu, a svako sedmo novorđenče je izloženo gestacijskom dijabetesu. Takođe, žene sa dijabetesom imaju veću verovatnoću da dobiju srčani udar u odnosu na žene koje nemaju dijabetes.

Zbog toga je veoma važno da se bolest otkrije na vreme i da svaka žena i trudnica pravovremeno dobiju odgovarajuću terapiju. Imajući u vidu da se tip 2 dijabetesa može prevenirati usvajanjem zdravog načina života i da su žene stub porodičnih navika, one bi mogle da postanu pokretačka snaga za širenje zdravih stilova života i prevenciju dijabetesa i izvan porodičnog okruženja.


Folder Gallery Error: Unable to find the directory images/stories/zavod/svetskidandijabeta17.