26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga širom sveta se:
• organizuju javne manifestacije ili drugi događaji unutar institucija
• sprovode aktivnosti koje imaju za cilj  informisanje  stanovništva o problemu zloupotrebe droga, pri čemu je ove godine specijalan fokus na novim psihoaktivnim supstancama
• doniranju sredstva  lokalnim NVO radi pružanja podrške preventivnim aktivnostima ili pružanju finansijske podrške kampanji ili događajima povezanim sa kampanjom.

Cilj sprovođenja kampanje i u Republici Srbiji je mobilisanje podrške čitave javnosti i potsticanje stanovništva da dâ svoj doprinos u promociji zdravih stilova života, suzbijanju problema zloupotreba droga i zaštiti mladih širom sveta od opasnih supstanci.

Dugi niz godina kampanja je bila usmerena na podizanje svesti stanovništva o opasnostima droga kao što su kanabis, heroin, kokainiamfetamin. Međutim,  svet se danas suočava sa  problemom novih droga tj. pojavom  novih psihoaktivnih supstanci(NPS). Ove supstance nisu pod međunarodnom kontrolom i mnoge od njih se prodaju i putem interneta. Posebno zabrinjava činjenica da nisu ništa manje opasne od droga koje su pod međunarodnom kontrolom. Iz ovih razloga ovogodišnja  kampanja Kancelarije  Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) ima za cilj da informiše javnost, a posebno mlade ljude, o štetnim posledicama novih psihoaktivnih supstanci. Slogan pod kojim se obeležava Kampanja je „ Neka zdravlje bude ono što te pokreće ! ”

Koordinacija među svim zemljama i regionima u cilju adekvatnog odgovora na problem je neophodna i ulažu se veliki napori na njenom jačanju. Nove psihoaktivne supstance predstavljaju takođe izazov i za prevenciju i lečenje, a objektivne i pouzdane informaciju su više nego značajne.

Posebno je ovde važno stvoriti kod mladih ljudi svest o rizicima konzumiranja NPS-a. Preventivne mere takođe treba da se usmere  i ka iskusnim konzumentima droga.

Centar za promociju zdravlja