TESTIRANJE NA COVID – 19 NA LIČNI ZAHTEV, najnovije informacije od 17.01.2022.

U skladu sa odlukom donetom na poslednjoj sednici Kriznog štaba od 14.1.2022. godine za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i prema informacijama dobijenim iz Generalnog sekretarijata Vlade,  od danas 17.1.2022. godine je na snazi primena novih cena za komercijalno testiranje.

RT-PCR TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 8,30 do 9,30 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

ANTIGEN TESTIRANjE NA COVID-19 NA LIČNI ZAHTEV GRAĐANA

OBAVLJA SE U ZZJZ LESKOVAC

OD PONEDELJKA DO SUBOTE od 09,30 do 10,30 sati

(nedeljom se ne vrši uzorkovanje)

Prilikom dolaska na testiranje neophodno je da sa sobom ponesete

potvrdu o uplati sredstava za testiranje

ZAKAZIVANJE TESTIRANJA

Zakazivanje RT-PCR testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja

i to na sledeći način:

  1. Elektronski putem portala e-Uprava

Uputstvo: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portalae Uprave.

Potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete željenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice.

Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državljane sa boravkom u RepubliciSrbiji, kao i za strane državljane bez boravka (turiste).

 Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polja i kliknete na taster Zakaži.

  1. Telefonskim putem preko Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000  svakim radnim danom od 08 do 20 časova.
  2. Telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

 Laboratorijsko ispitivanje RT-PCR uzoraka na lični zahtev vrše laboratorije Instituta za javno zdravlje Niš i Vatrenog oko Niš. Rezultati se dostavljaju u roku od 24 sata od testiranja.

Zakazivanje Antigen testiranja se vrši najkasnije dan pre željenog dana testiranja telefonskim putem preko ZZJZ Leskovac na brojeve 064/8392435; 064/8392463 i 064/8648814 svakim radnim danom od 12 do 15 časova.

UPLATA SREDSTAVA ZA TROŠKOVE TESTIRANJA NA LIČNI ZAHTEV

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev iznosi  6.000,00 dinara.

Visina naknade za antigensko testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev  iznosi  1.800,00 dinara.

ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE:

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime iprezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;
SVRHA UPLATE: Usluga testiranjanaprisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstvenoosiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: ____________

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA


PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Nazivisedištepravnoglica;
SVRHA UPLATE: Uslugatestiranjanaprisustvo SARS-CoV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstvenoosiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 290
IZNOS: ____________
RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): PIB PRAVNOG LICA
NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 

ZA STRANE DRŽAVLJANE (FOR FOREIGN CITIZENS)

UPLATILAC: Ime iprezimeuplatioca; Državaprebivališta (Name and surname of the payer; Country of residence)
SVRHA UPLATE: Uslugatestiranjanaprisustvo SARS-COV2
PRIMALAC: Republički fond za zdravstvenoosiguranje
ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski
IZNOS: __________

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34
POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA (PASSPORT NUMBER OR FOREIGN INSURANCE NUMBER)