PRAVILA PONAŠANJA U ŠKOLI TOKOM TRAJANJA EPIDEMIJE I PREVENCIJE KOVID-a-19

 

Mаtеriјаl sаčinjеn u sаrаdnji Ministаrstvа zdrаvljа, Ministаrstvа prоsvеtе, nаuке i tеhnоlоšкоg rаzvоја, Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“, Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје i UNICЕF-а.                                                                                                                                                

Nova školska godina počinje danas, a usled epidemije korona virusa ona će biti potpuno različita od svih prethodnih. Ove godine, časovi će biti skraćeni i trajaće 30 minuta, a đaci će morati da nose zaštitne maske u školi. 

U svim školama u Srbiji prvi čas će biti posvećen covid infekciji. Sve škole dobile su preporuku da se ne organizuju đačka putovanja u prvom polugodištu.

Po preporukama Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa, odeljenja koja imaju više od 15 učenika će biti podeljena u dve grupe.

Kako bi bili što bezbedniji i sigurniji, školarci treba da poštuju sledeća pravila u školi:

Preventivne mere:

 • Škola treba da obezbedi toplomere za beskontaktno merenje temperature, a roditelji ne treba da šalju decu u školu ako se osećaju loše, imaju povišenu temperaturu, kašlju ili su malaksala.
 • U slučaju da nekom učeniku tokom nastave pozli, škola, u saradnji sa nadležnim domom zdravlja, treba da preduzme sve neophodne zdravstveno-bezbednosne mere kako bi svi ostali bezbedni.
foto Ilustracija: Aleksandra Čolić

Dolazak u školu đaka:

 • Obavezno držanje distance od 1,5 metara u školskom dvorištu.
 • Ispred ulaza u školu se stavljaju maske, a prilikom ulaska se dezinfikuju ruke i prolazi kroz dezobarijeru sa obe noge.
 • U holu škole je dozvoljeno minimalno zadržavanje.
 • Na stepeništu se desna strana koristi za penjanje, a leva za silaženje. Na stepeništu između dva đaka treba da bude pet stepenika razmaka.
 • Ukoliko se uhvati za gelender, dete treba odmah da dezinfikuje ruke.

Odlazak u toalet:

foto Ilustracija: Aleksandra Čolić
 • Nošenje maske obavezno je prilikom odlaska u toalet.
 • U toaletu sme da bude onoliko učenika koliko ima kabina.
 • Korišćenje lavaboa za pranje ruku mora biti uz bezbednu distancu.
 • U svakom toaletu treba da postoji uputstvo kako se pravilno peru ruke.

Trpezarija i obroci đaka: 

foto Ilustracija: Aleksandra Čolić
 • Učenici koji imaju obroke u školi u trpezariji moraju poštovati posebna pravila ponašanja.
 • Obrok se preuzima nakon pranja i dezinfekcije ruku, a svaki učenik bi trebalo da sedi za posebnim stolom, sa distancom između njih.
 • Po završetku obroka vraćaju poslužavnik ili bacaju otpad i opet peru ruke.

Boravak:

 • Za učenike koji koriste boravak, škola treba da obezbedi adekvatan prostor i aktivnosti koje će nadzirati dežurni nastavnik

U učionicama:

 • Časovi traju 30 minuta.
 • Maske se skidaju tek kada učenici sednu na mesta.
foto Ilustracija: Aleksandra Čolić

Časovi fizičke discipline:

 • Časovi fizičkog se održavaju napolju kad god je to moguće, uz poštovanje bezbedne distance.

Odmori:

 • Mali odmori služe za zamenu pribora, svezaka i udžbenika, kao i za odlazak u toalet.
 • Veliki odmori služe za provetravanje učionica.
 • Pauze između smena služe za čišćenje i dezinfekciju prostora.

uputstvo-o-merama-zastite_ŠKOLE 1