NACIONALNE SMERNICE ZA PRIMENU LEKOVA U PERIODU DOJENJA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, na predlog Republičke stručne komisije za podršku dojenju, imenovalo je Radnu grupu za izradu Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja (u daljem tekstu Smernice). Cilj izrade ovog dokumenta je da stručna javnost bude upoznata s raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.
U Smernicama su razmatrane najčešće korišćene terapijske grupe lekova čija se primena, zbog prisustva hroničnih bolesti i akutnih stanja, može razmatrati u periodu dojenja.
Za izradu Smernica korišćene su referentne baze podataka, Drugs and Lactation Database (LactMed) i E-lactancia, kao i međunarodni publikovani radovi zasnovani na savremenim naučnim saznanjima o primeni lekova u periodu dojenja.
U Smernicama je razmatrana bezbednost primene oko 450 lekova iz različitih terapijskih grupa.Takođe, predstavljeni su podaci o bezbednosti primene biljnih (lekovitih) proizvoda.
Razmatrana je i bezbednost primene vakcina, suplementacije vitaminima i mineralima, kontracepcije u periodu dojenja, primena radioloških i nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda i uticaj supstanci koje izazivaju zavisnost (alkohol, nikotin, kofein itd.).
Proces izdavanja Smernica podržan je od strane organizacije UNICEF u Srbiji.
Verujemo da će primena Smernica olakšati izbor optimalnog leka za dojilju i tako omogućiti bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.
U prilogu se nalazi elektronska verzija Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja, koju možete preuzeti ovde: Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja