Konkurs povodom svetskog dana hrane i meseca pravilne ishrane

Konkurs za likovne i literarne radove u okviru obeležavanja 16.oktobra – svetskog dana hrane i kampanje oktobar – mesec pravilne ishrane

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE
„DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLjA
MREŽA INSTITUTA / ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE U REPUBLICI SRBIJI
UZ PODRŠKU MINISTARSTVA ZDRAVLjA REPUBLIKE SRBIJE

Raspisuju konkurs za literarni sastav i likovni rad
u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2013. godine i
u okviru obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane” – na temu:

„Šta treba da jedemo, kako i zašto”

Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji.

Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove pripreme i količinama. Savremen način života doneo je i promenu u načinu ishrane koju karakterišu neredovni obroci, veći unos tzv. brze hrane, manji unos povrća i voća. Cilj aktivnosti kampanje je informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih.

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika, uzrast I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, vrtići i škole mogu da dostave okružnom Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centru za promociju zdravlja, ul. Maksima Kovačevića 11. 16000 Leskovac, sa naznakom „Za nagradni konkurs Oktobar mesec pravilne ishrane”, do ponedeljka 7. oktobra 2013. godine.

Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, formata maksimalno do 35 puta 50 cm. Najbolji radovi na nivou okruga biće dostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” koji će izabrati najbolje radove na nacionalnom nivou.

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac