Tekstovi iz kategorije: Promocija zdravlja

Svetski dan hrane 2013

Svetski dan hrane, 16.oktobar

Svetski dan hrane 16. oktobar 2013. godine
Oktobar – mesec pravilne ishrane
„Zdravlje zavisi od pravilne ishrane“
Održivi sistem snabdevanja hranom – za bezbednu hranu i pravilnu ishranu

 

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) svake godine16. oktobra obečežava Svetski dan hrane, ujedno i dan kada je ova organizacija i osnovana 1945.godine.Kampanja Svetski dan hrane 16.oktobar – Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije od 2001. godine, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a mnogobrojne predškolske ustanove, škole, deca predškolskog i školskog uzrasta i njihovi roditelji, vaspitači, nastavnici, profesori, zdravstveni radnici i saradnici dali su veliki doprinos uspehu dosadašnjih kampanja.

Detaljnije
Svetski dan mentalnog zdravlja 2013

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar, Mentalno zdravlje i starije osobe

Broj starih osoba raste a samim tim i broj osoba sa određenim mentalnim poremećajima, što nameće potrebu za pravovremenim reagovanjem svakog društva. Procenjuje se da će u periodu između 2000. i 2050. godine, procenat starih u svetu da se udvostruči i to sa oko 11% na 22%. U apsolutnim brojevima, to je očekivano povećanje sa 605 miliona na 2 milijarde osoba starijih od 60 godina.

Preko 20% odraslih osoba starosti 60 godina i više pati od mentalnih ili neuroloških poremećaja (ne uključujući glavobolje) a 6,6% svih nesposobnosti (DALY) među starima se pripisuje neurološkim i mentalnim poremećajima. Najčešći neuropsihijatrijski poremećaji u ovoj starosnoj grupi su depresija i demencija. Anksiozni poremećaji pogađaju 3,8% starije populacije, problem zloupotrebe supstanci skoro 1%, a oko četvrtine smrtnih slučajeva kao posledica samopovređivanja je među onima starosti od 60 i više godina. Treba istaći da se problem zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među starijim osobama često previdi ili pogrešno dijagnostikuje.

Problemi mentalnog zdravlja su potcenjeni od strane zdravstvenih radnika i samih starih osoba, a postojanje stigmatizacija čini da ljudi nerado zatraže pomoć.

 

Detaljnije
Svetska nedelja dojenja

NEDELJA DOJENJA 2013. godine “PODRŠKA DOJENJU – BLIŽI MAJKAMA“

Zavod za javno zdravlje  Leskovac, obeležava važne datume iz kalendara zdravlja među kojima je i  Nacionalna nedelja  dojenja.  koja se organizuje 40. nedelje u godini,od 30. septembra  do 6. oktobra 2013. godine, s ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u  kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke. Ujedno, ovo je i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih šest meseci života odojčeta i značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu do kraja prve godine starosti deteta  i duže ukoliko to dete i majka žele. Dojenjem se odojčad i mala deca štite od mnogih oboljenja i mogu se spasiti milioni života odojčadi i male dece.”

 

Detaljnije
Međunarodni dan starih 2013

Međunarodni dan starih, 1. oktobar

Kakvu budućnost želimo – šta kažu stari? 

Međunarodni dan starih, 1. oktobar
 

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva ali i jedan od najvećih izazova koji se postavlja pred države sve veće ekonomske i socijalne zahteve. Neophodno je istaći da udeo osoba starijih od 60  godina je u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane usled opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane usled povećalja dužine životnog veka. Procenjuje se da će broj osoba starijih od 60 godina porasti od 600 miliona u 2000. godini na preko 2 milijarde u 2050. godini.

 

Detaljnije