Međunarodni dan starih, 1. oktobar

Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost osiguravanja životnog okruženja koje se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za stare osobe širom sveta. Slogan ovogodišnje kampanje „Kakvu budućnost želimo – šta kažu stari?“, izabran je sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na mogućnosti i izazove produženog ljudskog veka kako bi se uvrstilo pitanje starenja kao prioritet pri izradi razvojnog plana UN nakon 2015. godine i ciljeva radi dostizanja milenijumskih ciljeva razvoja (MCR).

Trenutno se širom sveta odigravaju konsultacije u stručnim krugovima kako bi se kreirala nova vizija na temeljima dostignuća MCR. Aktuelni trendovi u poslednjih 15 godina na ekonomskom, socijalnom i demografskom polju uslovili su stvaranje različitih opcija i scenarija za diskusiju i razmatranje.

Obeležavanje Međunarodnog dana starih uključiće veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne izložbe, tribine, okrugli stolovi, konferencije za novinare, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.
 
Načelnica Centra za promociju zdravlja
Prim. dr Vanja Ilić