Svetski dan hrane, 16.oktobar

Ciljevi kampanje su usmereni na informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem i pravilnim navikama u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih. Ostvarivanje ciljeva moguće je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova, uz učešće zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, medija (štampe, televizije, radija), društveno-humanitarnih, sportskih, rekreativnih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja.

Ove godine Svetski dan hrane, 16.oktobar se obeležava pod sloganom „Zdravlje zavisi od pravilne ishrane“ – „Održivi sistem snabdevanja hranom – za bezbednu hranu i pravilnu ishranu“ i usmeren je na jačanje kapaciteta za unapređenje ishrane stanovništva. Cilj je podizanje svesti, širenje informacija i znanja, ali i mobilisanje javnog mnjenja i fondova u cilju unapređenja ishrane stanovništva. Procenjeno je da je u svetu oko milijardu gladnih ljudi koji nije posledica samo slabih prinosa hrane već i visokih cena namirnica, malih prihoda i povećanja nezaposlenosti kao rezultata globalne ekonomske krize.

Održivi sistem snabdevanja hranom se sastoji od okruženja, ljudi, institucija i procesa kojima se hrana proizvodi, prerađuje i distribuira do potrošača.Svaki segment prehrambenog sistema ima uticaj na krajnju raspoloživost i dostupnost različitihnamirnica, a samim tim utiče i na izbor potrošača. Pravilna ishrana bi trebalo uvek da bude u fokusu kreatora održivog sistema snabdevanja hranom, a ne samo sprečavanje bolesti preobilneili nedovoljne ishrane.

U prvoj polovini 21.veka sa porastom svetske populacije na 9 milijardi ljudi potražnja za hranom će se skoro udvostručiti, a istovremeno usevi će sve više koristiti kao bioenergent i u druge industrijske svrhe. Novi i tradicionalni zahtevi za poljoprivrednim proizvodima predstavljaju rastući pritisak na već osiromašene poljoprivredneresurse. Poljoprivreda je prinuđena da se takmičiza zemljište i vodu sa gradskim naseljima, a istovremeno je pod pritiskom adaptacije na klimatske promene, pokušavajući da pomogne očuvanju prirodnih staništa, očuvanju ugroženih vrsta i biodiverziteta. Ipak,činjenica je da će sve manje ljudi živeti u ruralnim oblastima i sve manje će se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Zato je neophodan razvoj novih tehnologija radi povećanja proizvodnje sa sve manje zemljišta i sve manje radne snage.

Zdravlje ljudi zavisi od pravilne ishrane, a obezbeđenje zdravstveno ispravne hrane je jedan od osnovnih preduslova pravilne ishrane. Stoga se neminovno nameću sledeća pitanja:
• Koje su mogućnosti proizvodnje dovoljnih količina zdravstveno bezbedne hrane po pristupačnim cenama?
• Koliki su kapaciteti vode i zemljišta na raspolaganju za obezbeđenje dovoljnih količina zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane?
• Koliko klimatske promene utiču na poljoprivrednu proizvodnju?
• Koji su koraci u očuvanju životne sredine radi obezbeđenja zdravstveno ispravne vode, vazduha, zemljišta od kojih zavisi i bezbednost hrane?
• Koje dostupne nove tehnologije mogu da pomognu u efikasnijem korišćenju već osiromašenih resursa?
• Kako učiniti pravilnu ishranu dostupnom i sprečiti pojavu bolesti i stanja koja su posledica nepravilne ishrane?
• Kako u uslovima porasta cena hrane obezbediti zadovoljavajuću ishranu i smanjiti nejednakosti u zdravlju?
• Da li su postojeća istraživanja dovoljna da obezbede iznaćaženje odgovarajućih rešenja na vreme?
• Kako izgleda održivi sistem za bezbednost hrane i ishrane?

Svetski dan hrane 2013 je prilika da se istraže ova i druga pitanja s obzirom da je u svetlu dvostrukog opterećenja bolestima nedovoljne i preobilne ishrane potrebno sprovestiintegrisanu akciju za očuvanje prirodnih resursa, ali ikoordinisanu intervenciju u svim sektorima: poljoprivredi,prehrambenoj industriji, trgovini,zdravstvu posebno u oblasti javnog zdravlja,ali i obrazovanju.

Sa ciljem unapređenja zdravlja i ishrane stanovnika Srbije Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ priprema održavanje stručne konferencije. Teme će između ostalog obuhvatiti mogućnosti prevencije nutritivnih faktora rizika kroz programe promocije zdravlja i multisektorski pristup, uticaj faktora životne sredine na navike u ishrani i stanje uhranjenosti stanovništva, uticaj marketinga na formiranje navika u ishrani i značaj medijske pismenosti u prevenciji bolesti koje su posledica nepravilne ishrane, jačanje kapaciteta za razvijanje nacionalnih strategija i akcionih planova za unapređenje ishrane u Republici Srbiji. U toku je i realizacija mnogih aktivnosti. Tradicionalno, svake godine raspisuje se nagradni konkurs za najbolje likovne i literarne radove za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola, ove godine sa temom „Šta treba da jedemo, kako i zašto“, pripremaju se i organizuju predavanja, tribine, stručne konferencije i izložbe na temu pravilne ishrane.

Centar za promociju zdravlja ZZJZ Leskovac će 16. 10. 2013.god. sa početkom u 12 časova podeliti nagrade, u kategoriji likovnih i literalnih  radova, deci predškolskog uzrasta i učenicima OŠ Jablaničkog okruga koji su učestvovali na konkursu „Šta treba da jedemo, kako i zašto?“ povodom Oktobra – meseca pravilne ishrane.