SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 2019. GODINE

Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa cilјem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine.

U svetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uklјučena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. U pomenute aktivnosti se jednako uklјučuje i vladin i nevladin sektor.

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5. juna. Odlaskom u park ili na plažu, milioni ljudi širom sveta na svoj način odgovaraju na poziv da se „povežu sa prirodom”. Brojnim aktivnostima daje se doprinos zaštiti Zemlje, bez obzira da li neko živi u gradu ili na selu, u razvijenom ili nerazvijernom svetu – sadnjom drveća, uličnim skupovima, biciklističkim vožnjama, koncertima, takmičenjima u likovnom i literarnom stvaralaštvu, kampanjama čišćenja…

Tema ovogodišnjeg obeležavanja svetskog dana zaštite životne sredine je „Zagađenje vazduha”, a zemlja domaćin je Kina. Cilj je da se predviđenim globalnim i lokalnim aktivnostima motiviše javno mnjenje, da se pokrenu vlade, industrija, zajednice i pojedinci, kako bi se istražili obnovljivi izvori energije – zelene tehnologije, i kako bi se poboljšao kvalitet vazduha u gradovima i regijama širom sveta.

Od kada je počelo sa obeležavanjem Dana ekologije, stanovnici širom sveta organizirali su više hiljada događaja – od čišćenja okoliša do akcije protiv ilegalne trgovine divljim životinjama. Tako će, recimo, povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, grad Pančevo biti bogatiji za 45 sadnica javora.

Već petnaest godina zaredom strukovno udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine i Privredna komora Srbije zajednički organizuju regionalnu konferenciju „Životna sredina ka Evropi – EnE19”. Događaj je realizovan pod sloganom „Čist vazduh – zdravija budućnost”.

Konferencija predstavlja zvanični događaj kojim se u Republici Srbiji obeležava UN Svetski dan zaštite životne sredine (World Environment Day – WED) i Evropska nedelja održivog razvoja (ESDW), a sa ciljem skretanja pažnje najširoj javnosti na goruća pitanja zaštite životne sredine i potrebu njihovog kontinuiranog rešavanja.