SVETSKI DAN VODE 22.3.2023. GODINE

 „UBRZAVANJE PROMENA“

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. mart za Svetski dan vode. Od 1993. godine ovaj dan se obeležava svake godine sa ciljem podizanja svesti o njenom neprocenjivom značaju za opstanak živog sveta na planeti Zemlji, kao i na problem nedovoljne zastupljenosti zdravstveno bezbedne vode za piće u mnogim delovima Planete, sa prioritetnim fokusom i zalaganjem za održivim razvojem vodnih resursa.(https://www.worldwaterday.org/)

Ove godine slogan Svetskog dana vode je „Ubrzavanje promena“, čime Ujedinjene nacije napominju da je neophodno ubrzano delovanje na rešavanju globalne krize vode i sanitacije.

Globalna kampanja pod nazivom „Budi promena“ („Be the change“) podstiče ljude da preduzmu akciju u sopstvenim životima kako bi promenili način na koji koriste, troše i upravljaju  resursima vode.

Zato je na posteru kampanje nacrtan lik kolibrija, jer je u pričama iz drevne istorije kolibri nosio vodu u kljunu da gasi vatru, čime se napominje značaj preuzimanja sopstvenih i individualnih  akcija u rešavanju globalnog probema vezanog za vodu.

(https://www.unwater.org/bethechange/)

Prioritetne aktivnosti koje bi trebalo pokrenuti će biti dodate Agendi o aktivnostima vezanim za vodu koja će biti pokrenuta na Konferenciji o vodama UN 2023 – prvom događaju te vrste za skoro 50 godina.

To predstavlja jedinstvenu priliku da se Svet ujedini u rešavanju problema vezanih za vodu i da se pokuša ispuniti cilj održivog razvoja („Sustainable Development Goal“) 6: Voda i kanalizacija za sve do 2030. godine, čija je realizacija još uvek vrlo daleko.

Milijarde ljudi i velik broj škola, preduzeća, zdravstvenih ustanova, poljoprivrednih gaydinstava i fabrika nemaju dostupnu zdravstveno bezbednu vodu i toalete koji su im neophodni. Da bi ubrzali promene, potrebno je više akcija. O realizaciji akcija biće detaljno objašnjeno u Izveštaju UN o razvoju voda u svetu, Konferenciji o vodama UN 2023. i kroz priče iz celog sveta.

Na Svetski dan voda podižemo svest o globalnoj krizi s vodama, a osnovni fokus obeležavanja je podrška postizanju cilja održivog razvoja (SDG) 6: voda i sanitacija za sve do 2030. godine, obećanje da će svi imati sigurno upravljanje vodom i sanitarnim uslovima do 2030. godine.

Važne činjenice:

godišnje umre 1,4 miliona ljudi, a 74 miliona će život izgubiti zbog bolesti povezanih s lošim kvalitetom vode, sanitarnim uslovima i higijenom (WHO 2022)
danas 1 od 4 osobe – 2 milijarde ljudi širom sveta – nema zdravu pijaću vodu. (WHO/UNICEF 2021.)
gotovo polovina svetske populacije – 3,6 milijardi ljudi – nema sigurne sanitarne uslove. (WHO/UNICEF 2021.)
u svetu se 44 posto otpadnih voda iz domaćinstava ne prečišćava na siguran način. (UN-voda)
predviđa se da će globalna potražnja za vodom porasti za 55 posto do 2050. (OECD 2012.)

Na Svetski dan voda važno je podsetiti se koliko je voda važna, zatvarajte slavinu češće nego inače i podsetite ljude oko sebe koliko je važna higijena ruku.

Dugi niz decenija Zavod za javno zdravlje Leskovac sprovodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće na teritoriji Grada Leskovca i Jablaničkog okruga, prikuplja, objedinjuje, analizira i objavljuje podatke, saglasno članu 8. stav 2. Zakona o javnom zdravlju 15/2016 RS.

Instituti i zavodi za javno zdravlje nadležni su za praćenje i analizu voda, vazduha, zemljišta i buke u naseljenim mestima vezano za uticaje na zdravlje kroz:

1) praćenje i analizu stanja životne sredine, odnosno analizu vode (površinske i podzemne vode, vode koje se koriste za piće i rekreaciju), vazduha, zemljišta, buke, vibracija, jonizujućeg zračenja, nejonizujućeg zračenja, otpadnih voda i otpada;

2) praćenje i kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode za piće i procenu uticaja njenog zagađenja na zdravlje stanovništva;

3) praćenje i kontrolu zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u cilju nadzora kroz posebne programe ministarstva zdravlja i lokalne samouprave i procenu njihovog uticaja na zdravlje stanovništva;

Poslove iz stava 1. tačka 5) ovog člana instituti i zavodi za javno zdravlje sprovode samostalno ili u saradnji sa nadležnim inspektorima.

Svetski dan voda 2023 Kolibri priča

WTD 2023 Svetski dan voda – Moja lista zadataka