20. MART – NACIONALNI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE 2023. GODINE

Mart je mesec kada se mnogobrojnim aktivnostima obeležava 20. mart – Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Na taj način se skreće pažnja javnosti na raspostranjenost bolesti i na podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda u ranom otkrivanju bolesti.

Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva. Samim načinom lečenja, koje je kraće i efikasnije, podiže se kvalitet života obolelih i lečenih žena.

Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje skoro 1.700.000 obolelih žena, dok od iste bolesti svake godine umre preko pola miliona njih. Prema najnovijim procenama SZO i Međunarodne agencije za istraživanje raka, samo u Evropi je obolelo više od pola miliona žena od raka dojke. Procenjena stopa obolevanja u Evropi je iznosila 74,4/100.000 žena. Srbija se sa procenjenim stopama nalazi na 20. mestu u odnosu na 40 evropskih zemalja. Žene u Srbiji se nalaze u srednjem riziku obolevanja od ove vodeće maligne lokalizacije.

Prema istim procenama, 137.000 žena je umrlo u Evropi od raka dojke i procenjena stopa mortaliteta iznosila je 14,9/100.000. Žene u Srbiji nalaze se u visokom riziku umiranja od raka dojke. Srbija se sa procenjenim stopama mortaliteta u odnosu na 40 evropskih zemalja nalazi na prvom, odnosno drugom mestu zajedno sa Crnom Gorom.

Rak dojke je vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena u Srbiji. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji je registrovano 4494 novoobolelih i 1766 umrlih žena od raka dojke. Stopa obolevanja od raka dojke kod žena u Republici Srbiji iznosila je 67,2 na 100.000, a stopa umiranja 20,7 na 100.000 žena.

U odnosu na prethodni period, zabeležen je porast uzrasno-specifičnih stopa obolevanja od 40. godine života, a najviše stope obolevanja su zabeležene u najstarijim uzrastima – od 60. do 74. godine života.

Kada govorimo o umiranju od malignih tumora dojke primećuje se blagi porast već u uzrastu od 45. godine, ali najviše stope umiranja su i dalje u uzrastima od 55. do 74. godine života.

Visoke stope obolevanja u uzrastima od 55. do 74. godine prate u istim uzrastima i visoke stope umiranja, što najverovatnije govori o kasnom javljanju žena tog uzrasta, kada je maligna bolest već u uznapredovalom stadijumu, odnosno već su prisutne udaljene metastaze na susednim organima.

Rak dojke je jedan od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena u Srbiji. Meren godinama izgubljenog života rak dojke je na 3. mestu kao uzrok smrti kod žena starosti 45–64. godine, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca.

Visoka učestalost obolevanja od raka dojke mora se u izvesnoj meri pripisati činjenici da do danas nisu otkriveni ili do kraja razjašnjeni svi uzroci njegovog nastanka, pa su dometi primarne prevencije, u tom smislu, limitirani. Imajući tu vrstu ograničenja u vidu, kao jedino dokazano efikasno rešenje za smanjenje stope umiranja od ove bolesti nameće se njeno rano otkrivanje, odnosno sekundarna prevencija. Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i iskustva evropskih zemalja u sprovođenju populacionih skrining programa, u Republici Srbiji je u decembru 2012. godine započet program organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti.

Peti ciklus organizovanog skrininga raka dojke je u toku. U 2021. godini pregledano je ukupno 29.514 žena  i otkriveno je 39 karcinoma. U organizovanom skriningu učestvuje 35 opština, kao i dva mobilna mamografa.

Instituti i zavodi za javno zdravlje širom zemlje u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava organizuju promotivne aktivnosti kako bi uticali na to da što veći broj žena obavi preventivni pregled u cilju ranog otkrivanja raka dojke. Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje. Pravovremenom primenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom, moguće je očuvati zdravlje i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena.

Vrlo je bitno redovno sprovoditi pregled dojki i to sledećim kalendarom pregleda:

  • Obavite samopregled dojki jednom mesečno
  • Uradite preventivni klinički pregled kod lekara jednom godišnje
  • Uradite ultrazvučni pregled dojki po preporuci lekara
  • Uradite mamografiju do 50. godine jednom, posle 50. godine svake druge godine obavezno.

Skrining podrazumeva pregled naizgled zdravih osoba bez prisutnih simptoma i znakova bolesti, sa ciljem što ranijeg otkrivanja određene bolesti, u takozvanoj latentnoj fazi kada se osoba po pravilu ne javlja lekaru.

Skriningom se mogu otkriti rane promene kada su mogućnosti za lečenje i izlečenje najveće. Ovo je naročito značajno kada su u pitanju maligni tumori gde rezultati lečenja u velikoj meri zavise od uznapredovalosti bolesti u trenutku postavljanja dijagnoze. Ne zna se tačan razlog za nastanak karcinoma dojke, postoji niz faktora rizika i na neke od njih ne možemo da utičemo:pol (zastupljeniji kod žena neko kod muškaraca), zastupljeniji je kod starijih nego mlađih žena, genetska predispozicija. Sa druge strane postoje faktori rizika na koje možemo da utičemo  kao što je prestanak pušenja, stilovi života, itd.

Ali ono što zaista možemo je da je što ranije otkrijemo, jer kada otkrijemo karcinom dojke na vreme on je izlečiv. Kada se on otkrije dok je još mali može da se izvede poštedna operacija i tada žena nema neke veće posledice i ona može da živi dugo i kvalitetno.

Do 2013. godine u Srbiji je postojao tzv. oportuni skrining, što znači da se osoba podvrgava pregledu na sopstvenu inicijativu, na osnovu individualne odluke ili odluke njenog lekara dok od 2013. godine se kreće sa sprovođenjem organizovanog skrininga, koji podrazumeva organizovano, masovno pozivanje ciljne populacije na testiranje koje je unapred planirano, sa jasno definisanom metodologijom, vrstom testa i kontrolom kvaliteta rada.

Organizovani skrining se radi u ciklusima na nekoliko godina (2 ili 3, u zavisnosti od vrste skrininga. Organizovani skrining je organizaciono zahtevan i složen proces pa je zato neophodno postepeno širiti teritoriju na kojoj se sprovodi u skladu sa obezbeđivanjem svih potrebnih materijalnih i finansijskih uslova kao i edukacije zdravstvenih radnika.

Organizovani skrining u Republici Srbiji pa tako i na Jablaničkom okrugu se sprovodi na rano otkrivanje raka dojke, grlića materice i debelog creva.

Organizovani skrining na rano otkrivanje raka dojke, sprovodi se kod žena starosti 50-69 godina, mamografskim pregledom, koji se kod žena ove starosti sprovodi svake druge godine. Mamografija predstavlja „zlatni standard“ u otkrivanju karcinoma dojke. To je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija slika pomoću rendgenskih (X) zraka na aparatu koji se zove mamograf i praktično je najadekvatnija metoda za otkrivanje malignih tumora dojki minimalnih dimenzija, koji se ne mogu napipati. Ako se tumor otkrije u ovoj fazi bolesti, kada je dimenzija manjih od 1cm, dok nije prešao u agresivnu formu i dao metastaze, prognoza je dobra i može se postići potpuno izlečenje.

Samo mamografsko snimanje traje svega nekoliko minuta. Svaka dojka se pregleda u dve projekcije (CC i MLO) pri čemu rendgen tehničar dojku postavlja između dve ploče koje se pomeraju i pri tome vrše pritisak na dojku u trajanju od nekih 10-tak sekundi što žena oseća kao manju nelagodnost. Doza zračenja koju pacijentkinja primi pri mamografskom snimanju je minimalna i praktično je jednaka je količini zračenja koja se apsorbuje za vreme jednog prekookeanskog leta te je strah od zračenja potpuno neopravdan.

Kada govorimo o skriningu na rano otkrivanje raka dojke, žene se pozivaju, obično telefonski, putem kol centra domova zdravlja. U domovima zdravlja se obavlja mamografski pregled i prvo čitanje radiologa a drugo čitane se obavlja u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog nivoa.

Organizovani skrining raka dojke se u Leskovcu organizovano sprovodi od 2014. godine i to 1/3 poziva bi trebala da se obavlja u DZ Leskovac, a 2/3 u OB Leskovac. Nažalost, već skoro 4 godine Jablanički okrug i Grad Leskovac, korisnice usluga zdravstvene zaštite nisu u mogućnosti da urade redovne preglede u ovim ZU, kao i organizovani skrining. Mamografi u OB i DZ Leskovac su neispravni. Pored mnogih apela i prema Kancelariji za skrining raka i MZ, još uvek nije obezbeđen novi mamograf. U 2021. godini je bio postavljen mobilni mamograf ispred DZ Leskovac i za kratak period od nešto malo više od mesec dana pregledano je preko 1500 žena.

Ono što je značajno što dobar deo žena koje prvi put obave mamografski pregled nastave i da se redovno kontrolišu, tako da i na taj način podižemo svest žena o značaju preventivnih pregleda.

Redovno kontrolišite svoje zdravlje!

Izbor zdravih stilova života pravi je način da uspostavite ravnotežu i smanjite rizik od obolevanja.

Praveći male i postepene korake činite promene na duge staze.