DA GRADIMO ZDRAVIJI SVET

Na Svetski dan zdravlja, 7. aprila 2021. godine, pridružujemo se novoj kampanji za izgradnju pravednijeg, zdravijeg, sveta.

 Naš svet je pun nejednakosti.

 Kao što je pandemija oboljenja COVID-19 naglasila, neki ljudi mogu da žive zdravije i imaju bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih i to u potpunosti zahvaljujući uslovima u kojima se rađaju, rastu, žive, rade i stare.

 Širom sveta, neke grupe se bore da prežive sa malim dnevnim prihodima, imaju lošije uslove stanovanja i obrazovanja, manje mogućnosti zaposlenja, veću neravnopravnost između polova i imaju mali ili nikakav pristup bezbednom okruženju, zdravstveno-bezbednoj vodi, vazduhu i hrani i zdravstvenim uslugama. To dovodi do nepotrebne patnje, bolesti i prevremenih smrti koje se mogu izbeći. Sve ovo šteti našim društvima i ekonomijama.

 To nije samo nepravedno – to je moguće sprečiti.

 Zbog toga se 7. aprila, na dan obeležavanja Svetskog dana zdravlja 2021. godine, globalno pozivaju lideri da osiguraju da svi imaju uslove za život i rad koji pogoduju dobrom zdravlju. Istovremeno, apeluje se na lidere da nadgledaju nejednakosti u zdravstvu i da osiguraju da svi ljudi mogu da pristupe kvalitetnim zdravstvenim uslugama, onda kada im trebaju i na mestima gde im trebaju.

 COVID-19 je teško pogodio sve zemlje, ali je njegov uticaj bio najoštriji u onim zajednicama koje su već bile ugrožene i koje su izloženije bolesti, jer su imale manje šanse za pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i bilo je verovatnije da će trpeti negativne posledice mera sprovedenih za suzbijanje pandemije.

 Dodatne poruke ove kampanje naslanjaju se na osnovnu proklamaciju da je „vreme da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde“:

 „Svetski dan zdravlja je – Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde.“

 „COVID-19 nam je pokazao da niko nije bezbedan dok svi nisu bezbedni-Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde.“

 „Slažemo se da je zdravlje pravo, a ne privilegija – Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde.“

 „Moramo zaustaviti diskriminaciju i isključivanje – Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde.“

  „Moramo učiniti da COVID-19 vakcine, testovi i lečenje budu dostupni svima – Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde.“

 „Moramo obezbediti zdravstvene usluge u svim zajednicama – Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde.“