8. APRIL SVETSKI DAN ROMA

 
Danas je Međunarodni dan Roma sa motom: Pojačajmo zaštitu ljudskih prava Roma i garantujmo im pristup vitalnim (zdravstvenim) uslugama tokom pandemije kovid 19.Svetski dan Roma obeležava 8. aprila, s ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina u Evropi. Mnoga romska udruženja u Srbiji i na Jablaničkom okrugu aktivno deluju u oblasti socijalnih, kulturnih i sportskih projekata kako bi se poboljšala sveobuhvatna situaciju romske populacije.
Lepo podsećanje na naše prijatelje i saradnike sa Jablaničkog okruga i iz cele Srbije i njihove mentore sa kojima sam se družila više od dvadeset godina – sada lekare, stomatologe i farmaceute koji brinu i o svojim sunarodnicima.
Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan Roma, dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima s kojima se Romi suočavaju.
Želimo da upoznate barem kratku istoriju Roma, jer na taj način upoznajete i njihovu zajednicu, njih same, njihovu kulturu, jezik i običaje, kao i način ponašanja unutar šire društvene zajednice.
Istorija Roma je uglavnom nepoznata za šire društvo i mnogi smatraju da je to narod koji nema svoju istoriju i tradiciju. Možda je to jedan od suštinskih problema, što Rome drugi većinski narod, sa kojim ima suživot, ne prihvata u dovoljnoj meri u svoju sredinu. Međutim, Romi imaju svoju istoriju, jezik, kulturu i običaje.
Romski narod su pripadnici tradicionalno nomadskog naroda poreklom iz severozapadne Indije koji pripada Indo-Iranskoj jezičnoj porodici. Njihove migracije počinju iz Azije možda još u 13. veku, i otada do 16. veka naseljavaju Evropu. Do kraja 20. veka u celom svetu živi više od 12 miliona Roma.
Ime za Rome potiče od reči rom ili manuš = čovek ili Cigani, koje vodi poreklo iz grčkog izraza “Athinganos”, a zatim se u evropskim jezicima menja u raznim varijantama. Nemci su osmislili ime Zigeuner, mađari – Cigány, italijani – Zingaro i tako redom. Poreklo imena tražilo se i kod indijskog plemena “Čangar”.
Romi su narod bez domovine i vlastite političke organizacije. Međusobno su veoma složni i nikada nisu vodili osvajački rat.
Romska porodica može biti patrijarhalna ili matrijarhalna. Karakteristično im je da se u brak ulaze veoma mladi. Kada je religija u pitanju Romi uglavnom prihvataju veru zemalja u kojima žive, a očuvano je i verovanje u dobre i zle duhove, i u uroke.
Romi su skloni muzici i u mnogim zemljama su poznati kao profesionalni muzičari. Instrumentima kojima se služe su prvenstveno violina, pa violončelo, kontrabas i cimbala.
Jezik Roma pripada indijskoj grani jezika u koji je tokom njihove seobe uključen veliki broj stranih reči. U severozapadnoj Indiji postoje jezici kojima je romski jezik srodan.
Na prvom međunarodnom kongresu Roma, održanom u Londonu 1971. godine, za romsku himnu proglašena pesma “Đelem – đelem” (romski: Išao sam, išao), a ustanovljena je i zastava plavo-zelena boje, s crvenim točkom u sredini, kao simbolom napretka i pokreta, ali i migracije Roma tokom istorije.Međunarodni dan Roma je službeno proglašen 1990. godine u Serocku u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU). I pored toga što je poslednjih godina mnogo učinjeno na poboljšanju položaja Roma, oni su još uvek najdiskriminisanija društvena grupa u Evropi.
 
 
U ponedeljak 12.4.2021. godine od 9-14 časova u prostorijama Doma kulture Roma u Leskovcu, biće sprovedenja masovna vakcinacija protiv Kovida-19. Pozivam sve moje prijatelje i drage saradnike-Rome da se odazovu, ovom dobronamernom pozivu. Vakcinišimo se što više za što kraće vreme i podignimo zajedno kolektivni imunitet.

COVID-19 nam je pokazao da niko nije bezbedan dok svi nisu bezbedni

Vreme je da izgradimo pravedniji i zdraviji svet, za sve i svugde!

Vakcinišimo se do kolektivnog imuniteta i vratimo zagrljaj!

     
prim dr Vanja Ilić
Centar za promociju zdravlja