Sprovođenje mera u toku epidemije salmoneloze u predškolskoj ustanovi “Vukica Mitrović” Leskovac sa podacima od 22.04.2013. godine

Pojačanim epidemiološkim nadzorom u PU „Vukica Mitrović“  i kontrolom kontakta obolele dece, od početka epidemije  do dana 22.04.2013. godine registrovano je 8 slučajeva obolevanja od salmoneloze, čiji je uzročnik Salmonella enteritidis  i 6  slučajeva nosilaštva uzročnika bolesti,hospitalizovane dece  nije  bilo.

Dr Aleksandra Nikolić
spec. epidemiologije

22.04.2013.godine


Pojačanim epidemiološkim nadzorom u PU „Vukica Mitrović“ i kontrolom kontakta obolele dece, od početka epidemije do dana 15.04.2013. godine registrovano je 8 slučajeva obolevanja od salmoneloze, čiji je uzročnik Salmonella enteritidis i 4 slučaja nosilaštva uzročnika bolesti,hospitalizovane dece nije bilo.

Dr Aleksandra Nikolić
spec. epidemiologije

15.04.2013.godine


Kontrolom stolice na koprokulturu kod dece koja su bila u kontaktu sa obolelima, od strane centra za kliničku mikrobilogiju ZZJZ Leskovac je dana 10.04.2013. izolovana Salmonella enteritidis u uzorku stolice kod jednog deteta iz vrtića „Naše dete“ i jednog deteta iz vrtića „Kolibri“. Epidemiološkim ispitivanjem je utvrđeno da su deca bila bez simptoma bolesti, pa se registruju kao nosilaštva uzročnika.
Od početka epidemije, do dana 10.04.2013. godine registrovano je šest slučajeva obolevanja i tri slučaja nosilaštva uzročnika bolesti,hospitalizovane dece nije bilo.

Dr Aleksandra Nikolić
spec. epidemiologije

10.04.2013.godine


Na osnovu izveštaja Centra za higijenu i humanu ekologiju o ispitivanju uzetih briseva sa radnih površina, pribora i ruku upošljenih lica, kao i uzoraka namirnica CENTRALNE KUHINJE predšk. ustanove „Vukica Mitrović“ utvrđeno je da mikrobiološkim ispitivanjem uzoraka nisu izolovane Salmonellae vrste.

Kontrolom stolice na koprokulturu kod dece koja su bila sa obolelima u kontaktu, registrovan je jedan slučaj u vrtiću «Naše dete» i dva slučaja u vrtiću «Lane».

Dr Aleksandra Nikolić
spec. epidemiologije

09.04.2013.godine


Dana 03.04.2013 prijavljena  je Epidemija  salmoneloze u predškolskoj ustanovi „Vukica Mitrović“ u Leskovcu. Obolelo je 4 dece, i to:jedno dete u vrtiću „Naše dete“ dvoje u vrtiću „Lane“ i jedno u vrtiću „Kolibri“ .

Kod sve obolele dece je od strane centra za kliničku mikrobilogiju ZZJZ Leskovac izolovana  Salmonella enteritidis u uzorku stolice.

Po dobijanju rezultata  ZZJZ Leskovac je sproveo sve propisane protivepidemijske mere. inspekcije
Izvor zaraze nije utvrđen.

Alimentarni put prenošenja je manje  verovatan, s obzirom da bi se u tom slučaju očekivao  i registrovao veći  broj obolele dece  u datom vremenskom periodu.

Epidemiološka povezanost drugog i trećeg slučaj obolevanja   ukazuje na  kontaktni put prenošenja, koji su deca svakodnevno imala   u istoj grupi u vrtiću „Lane“, kao i razmak od tri dana u pojavi  tegoba.

Slučaj u vrtiću „Naše dete„ i u vrtiću „Kolibri“ se ne mogu epidemiološki povezati, sem kod istih obroka distribuiranih iz centralne kuhinje, ali ako se uzme u obzir 5 dana  razmaka  između pojava tegoba kod prvog (22.03.)  i četvrtog slučaja (27.03.) obolevanja, pretpostavljen put prenošenja je kontakt koji su obolela deca ostvarivala sa licima iz okoline , a van vrtića.

Dr Aleksandra Nikolić
spec. epidemiologije

04.04.2013.godine