INFORMACIJA O PRIJAVI EPIDEMIJE MALIH BOGINJA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA

 
Nakon pojave i proglašene epidemije morbila u opštini Bojnik dana 05.12.2017. godine, kao i pristiglih prijava o suspektnim slučajevima na morbile i laboratorijski potvrđenim slučajevima do 03.01.2018.godine ZZJZ Leskovac je utvrdio da se epidemija proširila na opštu populaciju u Leskovcu i da su se stekli uslovi za prijavu epidemije morbila u gradu Leskovcu.
ZZJZ Leskovac dana 04.01.2018. godine prijavio je epidemiju morbila u gradu Leskovcu.
*Ukupan broj obolelih u epidemiji  je 10. Kod 9 obolelih  je laboratorijskim putem potvrđeno obolevanje od morbila. Kod jednog  lica laboratorijsko ispitivanje ždrela i nosa je u toku.
*Najveći broj obolelih u epidemiji je u uzrastu od 30-39 godina (6 obolelih); uzrasta 40-49 godina (2 obolela); 20-30 (1 obolelo lice) i jedno dete uzrasta 13 meseci nevakcinisano.
Epidemiološkim ispitivanjem u 9 porodica obolelih utvrđeno je da su deca vakcinisana i revakcinisana za svoj uzrast, osim u jednoj  porodici obolelog gde je odmah naložena vakcinacija dece. 
Epidemiološko ispitivanje je i dalje u toku.

 Nakon prijavljenih epidemija malih boginja u opštini Bojnik i gradu Leskovcu  i dalje se na Jablaničkom okrugu sprovode pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad morbilima, a u opštini Bojnik i gradu Leskovcu  dodatne aktivnosti u žarištu epidemija.

ZZJZ Leskovac   preduzima  sve mere  u cilju sprečavanja širenja malih boginja. 
 
U Leskovcu 04.01.2018.godine
                                                                                                          Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
                                                                                                                            ZZJZ Leskovac