INFORMACIJA O PRIJAVI EPIDEMIJE MALIH BOGINjA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA I OPŠTINI BOJNIK

 
Od prijavljene epidemije  u gradu Leskovcu  04.01.2018. godine do 10.01.2018 godine broj obolelih  u epidemije je  17.
 
Najveći broj obolelih u epidemiji u gradu Leskovcu  je  u uzrastu od 30-39 godina ( 8 obolelih); 20-29  (5 obolelih lica), uzrasta 40-49 godina (3 obolela); i jedno dete uzrasta 13 meseci nevakcinisano.
Od prijavljene epidemije  u opštini Bojnik   05.12.2017. godine do 10.01.2018. godine broj obolelih  u epidemije je  20.
 
Najveći broj obolelih u epidemiji  u Bojniku je  u uzrastu od 30-39 godina (5 obolelih); uzrasta 40-49 godina (5 obolelih), 10-19 ( 4 obolela lica); 0-4 ( 4 obolela lica);  20-29 ( 2 obolela lica).
Obolela deca  u epidemiji Bojnik su uzrasta 5 i 12 meseci su  nevakcinisana, vakcinacija se  vrši  u drugoj godini života, a deca  uzrasta  2 i 4 godine nisu vakcinisana.
Epidemiološko ispitivanje je i dalje u toku.
 
Nakon prijavljenih epidemija malih boginja u opštini Bojnik i gradu Leskovcu  i dalje se na Jablaničkom okrugu sprovode pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad morbilima, a u opštini Bojnik i gradu Leskovcu  dodatne aktivnosti u žarištu epidemija.
ZZJZ Leskovac   preduzima  sve mere  u cilju sprečavanja širenja malih boginja. 
 
U Leskovcu 11.01.2018.godine
                                                                                                       Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
                                                                                                                           ZZJZ Leskovac