Arhiva tekstova za: 2017

SVETSKI DAN AIDS DAN: TESTIRAJ SE NA HIV JER JE VAŽNO DA ZNAŠ

Svеtsкi AIDS dаn окupljа ljudе širоm svеtа sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti u vеzi sа HIV pаndеmiјоm i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn, којi sе 29. put оbеlеžаvа u svеtu, prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа, držаvnih instituciја i јаvnоzdrаvstvеnih ustаnоvа u sаrаdnji sа оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnim uslugаmа iz dоmеnа prеvеnciје HIV infекciје, као i pristup lеčеnju, zаštiti i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm.

Detaljnije

PETA EVROPSKA NEDELJA TESTIRANJA NA HIV I HEPATITIS OD 17-24. NOVEMBRA 2017. GODINE

 

 
 
Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise, obeležava se već peti put put, u periodu od 17. do 24. novembra. 
Cilj ove inicijative je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C omogući da što iše osoba sazna svoj HIV, HBV I HCV status u ranom stadijumu infekcije. Pod ovogodišnjim sloganom “TESTIRAJ SE NA HIV JER JE VAŽNO DA ZNAŠ!”.
Povodom pete Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise u savetovalištu za SIDU ZZJZ Leskovac organizovaće se: 
-Dana 24.11.2017.godine celodnevno savetovanje i testiranje u od 8h-19h.
-Dana 18.11.2017.godine(subota) se savetovanje i testiranje u od 8h-15h.

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA

Svetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) obeležava se 15. novembra.
HOBP je bolest pluća sa opstrukcijom (suženjem) disajnih puteva. Uzrok je pojačana zapaljenska reakcija pluća na inhalativne agense koja dovodi do progresivne opstrukcije disajnih puteva. Usko je povezana sa hroničnim korišćenjem duvana.HOBP čine tri posebne bolesti: hronični bronhitis, emfizem pluća i bolest malih disajnih puteva (hronični bronhiolitis odraslih).

Detaljnije

SVETSKI DAN DIJABESTESA, 14. NOVEMBAR 2017. GODINE

            „ŽЕNЕ I DIЈАBЕTЕS – NАŠЕ PRАVО NА ZDRАVU BUDUĆNОST”
 

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа (World Diabetes Day) је каmpаnjа sа ciljеm sкrеtаnjа pаžnjе nа prоblеm diјаbеtеsа u svеtu. Оbеlеžаvа sе svаке gоdinе 14. nоvеmbrа, nа rоđеndаn Frederick Banting-a, којi је sа Charles Best-om dоprinео оtкriću insulinа 1922. gоdinе. Lоgо Svеtsкоg dаnа diјаbеtеsа је plаvi кrug којi simbоlizuје јеdinstvо glоbаlnе diјаbеtеs zајеdnicе u bоrbi prоtiv pаndеmiје diјаbеtеsа.
Оvе gоdinе Svеtsкi dаn diјаbеtеsа оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Žеnе i diјаbеtеs – nаšе prаvо nа zdrаvu budućnоst”. Каmpаnjа је nаmеnjеnа svim žеnаmа u riziкu dа оbоlе ili оbоlеlim оd diјаbеtеsа. Prоmоvisаćе znаčај pristupаčnе i јеdnаке dоstupnоsti nеоphоdnim lекоvimа, mеdicinsкој tеhnоlоgiјi, еduкаciјi sаmокоntоlе diјаbеtеsа i infоrmаciјаmа pоtrеbnim zа pоstizаnjе оptimаlnоg ishоdа lеčеnjа i unаprеđеnjе prеvеnciје tipа 2 diјаbеtеsа.

Detaljnije

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE

    Svetski dan borbe protiv raka dojke – 24 oktobar, obeležava se  kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti.
    Rak dojke je trenutno vodeća maligna bolest kod žena kako u razvijenim tako i u zemljama u razvoju. Prema dostupnim podacima u svetu svake godine od raka dojke oboli oko 1.670.000 hiljada žena, a oko 522.000 žena umre. Prema poslednjim zvaničnim podacima iz 2014. godine kojima raspolaže Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” novoregistrovano je 3.515 obolelih žena od karcinoma dojke sa standardizovanom stopom od 53,6, a na Jablaničkom okrugu 98 novoobolelih žena i standardizovanom stopom obolevanja od 49,4, a  1660 žena  je izgubilo život i standardizovanom stopom od 19,3, dok je na Jablaničkom okrugu 43 i standardizovanom stopom od 17,3/ 100 000.

Detaljnije

UOČI SVETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA 10.10.2017. GOD.

  MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MESTU

 

Mentalni poremećaji su drugi najveći zdravstveni problem srpskog stanovništva, posle kardiovaskularnih bolesti.Istraživanje od 1997-2007 ukazuje da se svaka druga osoba u Srbiji ne oseća dobro i pati od blagih simptoma depresije, kod 4,4 odsto žena i 2,4 odsto muškaraca je dijagnostifikovana depresija, a 55,8 odsto građana Srbije je prijavilo teskobu, napor i umor.

Podaci sa instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu pokazuju da je 42 osto učenika srednje škole anksiozno.

Prema broju samoubistava Srbija je na 13. mestu u svetu, a mentalni poremećaji, depresija i zloupotreba psihoaktivnih supstanci uzroci su u više od 90 odsto slučajeva,Svetski dan mentalnog zdravlja ustanovljen je 10. oktobra 1992. od strane Svetske federacije za mentalno zdravlje (World federation for mental health) kao dan kada na globalnom nivou širimo znanje, svest i zalažemo se za bolje mentalno zdravlje. Ovogodišnja tema Svetskog dana mentalnog zdravlja je mentalno zdravlje na radnom mestu.

Detaljnije
Idi na vrh strane