OBAVEŠTENJE O RADU U VREME PRAZNIKA

 

ZA VREME NOVOGODIŠNjIH PRAZNIKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE LESKOVAC
NEĆE RADITI
02.01.2018.GODINE.
NA DAN 01.01.2018.GODINE DEŽURAĆE
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU U VREMENU OD 08-12h.
(Kontakt telefon dežurne ekipe 016/241-712)

                                           v.d. DIREKTORA ZZJZ LESKOVAC
                                         dr Aleksandra Nikolić