O B A V E Š T E Nj E 18.3.2020. godine COVID-19

U skladu sa Odlukom o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19  izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS“, br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20 i    ) od 18. marta 2020. godine, mera upućivanja u izolaciju u trajanju od 28 dana svim državljanima Republike Srbije koji su nakon 14. marta 2020. godine u Republiku Srbiju došli iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno mera stavljanja pod zdravstveni nadzor u trajanju od 14 dana svim državljanima Republike Srbije koji su u Republiku Srbiju došli iz država koje ne spadaju u države sa intenzivnom transmisijom bolesti  COVID-19, naložene su usmenim rešenjem organa nadležnog za inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvenog i sanitarnog nadzora danom prelaska državne granice Republike Srbije.

Ako lice kome je izdato usmeno rešenje kojim su naložene navedene mere zahteva da mu se izradi i dostavi pisano rešenje – takvo rešenje izrađuje i dostavlja organ nadležan za inspekcijski nadzor u oblasti zdravstvenog i sanitarnog nadzora, odnosno sanitarni granični inspektor nadležan za područje određenog graničnog prelaza.