Preporuke za postupanje u uslovima ekstremne hladnoće

Ekstremno hladno vreme predstavlja ozbiljnu situaciju koja kod osoba koje se izlažu ovim vremenskim uslovima za posledicu može imati teške komplikacije zdravstvenog stanja. Dodatni faktor rizika za boravak u eksternim prostorima, u toku ekstremnih hladnoća je česta propratna pojava vetra, što dodatno ubrzava odavanje telesne toplote, a samim tim i nastanak promrzlina i drugih štetnih posledica po zdravlje izloženih osoba.

Dodatni faktor rizika u uslovima ekstremne hladnoće predstavlja i učešće u saobraćaju, s obzirom na pojavu leda na putevima. U slučaju neophodnosti izlaska iz urbanih celina u kojima je uspostavljeno redovno čišćenje i odmrzavanje putnih pravaca, ne savetuje se kretanje na duže relacije vozilom bez pratnje, s obzirom na mogućnost zastoja usled snežnih nanosa, u izolovanoj sredini, bez dostupne pomoći, što za posledicu može imati hipotermiju i eventualni smrtni ishod.

Prolongirano izlaganje veoma niskim temperaturama vazduha (temperature smrzavanja) može za posledicu imati ozbiljne kliničke manifestacije poput rovovskog stopala, promrzlina i hipotermije. U upozoravajuće znake spadaju: nekontrolisano drhtanje, nejasan i nerazgovetan govor, nespretni pokreti, osećaj zamora i konfuzno ponašanje. Ukoliko se neki od pomenutih znakova primete kod izložene osobe neophodno je hitno zatražiti stručnu lekarsku pomoć!

Posebno osetljive grupe ljudi u situacijama izloženosti ekstremnoj hladnoći:

 • osobe sa dijagnozom dijabetesa, hipertenzije i kardiovaskularnih poremećaja zdravlja
 • osobe sa ordiniranom specifičnom terapijom (moraju proveriti kod svog izabranog lekara da li je neophodno izvršiti izmene u uslovima ekstremne hladnoće, usled vazokonstriktornog dejstva ovih klimatskih uslova)
 • starije osobe, deca predškolskog uzrasta, trudnice

U uslovima ekstremne hladnoće zaštita organizma postiže se korišćenjem odgovarajuće garderobe, kao i adekvatnom ishranom.

PREPORUKE GRAĐANIMA U SLUČAJU IZLAGANjA EKSTREMNOJ HLADNOĆI

Postupanje u slučajevima jakih zima – ekstremno niskih temperatura:

 • Pravovremeno prepoznati uslove u neposrednoj okolini koji mogu dovesti do hladnoćom izazvanih poremećaja zdravlja i povređivanja.
 • Upoznati se sa znacima i simptomima hladnoćom izazvanih poremećaja zdravlja i povreda i sa tehnikama pružanja pomoći, sebi i drugima.
 • Koristiti garderobu propisanu za hladne, vlažne vremenske uslove.
 • Preduzimati česte kratke pauze, u toplim i suvim prostorijama, kako bi se telu povratila toplota, ukoliko ste prinuđeni da duže vreme boravite napolju, izloženi hladnoći.
 • Neizbežnu fizičku aktivnost sprovoditi u najtoplijem delu dana.
 • Izbegavati stanja iscrpljivanja i premora, s obzirom da je neophodno energiju utrošiti za zagrevanje mišićnog tkiva.
 • Koliko je to moguće, ne izlaziti u spoljašnju sredini bez pratnje.
 • Piti tople zaslađene napitke (zaslađenu vodu, rastopljen med u mlakoj vodi), izbegavajući napitke sa visokim sadržajem kofeina ili alkoholna pića.
 • Jesti topla, visokokalorična jela, poput jela sa testeninom.
 • Pratiti obaveštenja o trenutnim vremenskim uslovima i potrebnim informacijama na svim dostupnim elektronskim medijima, društvenim mrežama.

U fazi pripreme za postupanje u ekstremnim klimatskim uslovima, na nivou stambene zgrade obezbediti uvid u spisak stanara koji spadaju u posebno vulnerabilne grupe stanovnika, poput starih, nemoćnih, dece i trudnica, kako bi se obezbedili svi uslovi za njihovo nesmetano funkcionisanje u datim uslovima. Ovo pre svega, podrazumeva, njihovo redovno snabdevanje hranom i lekovima, kao i pružanje redovne terapeutske pomoći u slučaju slabo pokretnih lica.

Nabaviti dovoljne količine ogreva i namirnica.

U prostorijama koje se ne greju, neposredno pred početak zime, ispustiti vodu iz vodovodnih cevi, cisterni ili bojlera, te iz sistema centralnog grejanja koji nije u funkciji i tamo gde je to predviđeno i moguće (WC školjke, sifone), potrebno je uliti nesmrzavajuću tečnost (permant, antifriz).

Što manje boraviti na otvorenom ili u negrejanom zatvorenom prostoru (posebno hronični bolesnici, deca, trudnice i starije osobe).
Pre izlaska na otvoreno, obući dovoljno toplu odeću i obuću, sa naglaskom na zaštitu glave, gornjih i donjih ekstremiteta (šake i stopala).
Kao vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni ste redovno i pravovremeno održavati, čistiti od snega i poledice pločnike ispred prostora, puteve koji vode do vašeg objekta.
Ako se led ne može očistiti s trotoara, onda je potrebno zaleđenu površinu posipati adekvatnim materijalom za otapanje (so, pepeo itd.).
Sneg ili led koji preti da će pasti s krova objekta neophodno je ukloniti (sami ili angažovanjem stručnih službi). Pažnja! Čišćenje snega s krova je opasan posao te je bolje za to angažovati stručnu službu!

Ako je moguće, otresti sneg sa voćaka, ukrasnog drveća i grmlja, izolovanih telefonskih ili električnih kablova i sličnog, kako biste sprečili njihovo oštećenje i lom.

Postupanje u toku olujnog nevremena:

 • Pri projektovanju i gradnji objekta voditi računa o mogućem učinku najjačih do tada evidentiranih vetrova u tom području.
 • Nabaviti u rezervi jače najlonske folije ili cerade, letve, eksere za privremenu sanaciju oštećenja.
 • Ukoliko uz objekat raste trulo ili ukorenjeno stablo, odmah ga ukloniti, pre najavljenog talasa hladnoće.
 • Očistiti krovne oluke, dvorišne slivnike i internu kanalizaciju kako bi se osiguralo neometano oticanje padavinskih voda u sučaju oluje.
 • Pratiti informacije objavljene u medijima, na društvenim mrežama.
 • Zatvoriti sve prozore i vrata.
 • Odmaknuti se od prozorskih stakala.
 • Ukoliko se smatra da objekat u kojem se boravi ne može izdržati nalet olujnog nevermena, skloniti se u podrum ili u neki objekat koji je siguran (stambena zgrada, škola).
 • Po prestanku opasnosti pregledati objekat.
 • Kao pešak, kretati se u pognutom stavu, uz zavetrinu i pridržavanje za čvrste predmete.
 • Vozilo skloniti u čvrsti objekat, a ako nije moguće, parkirati ga na otvorenom.
 • Pažnja! Ne otresati i ne čistiti neizolovane električne vodove kao ni ostala strujna tela i aparate – smrtna opasnost!!!
 • Izbegavajte bespotrebna kretanja, posebno ispod krovova objekata ili ispod drveća.
 • Ukoliko izlazite, koristite obuću s gumenim hrapavim đonom kako bi se smanjila opasnost od klizanja i pada na poledici ili snegu.

Temeljno očistite sneg i led sa svog motornog vozila pre uključivanja u saobraćaj, uz obavezno korišćenje zimske opreme na vozilu. Ovoj aktivnosti pristupiti adekvatno odeven, kako bi se sprečile štetne zdravstvene posledice, poput promrzlina, vodeći pri tome računa o zaštiti ruku, lica (posebno nosa, usta, očiju), kao i pojačano odavanje toplote.

Ukoliko ste zbog obilnih snežnih padavina i neočišćenih puteva ostali izolovani, a u hitnoj ste situaciji, (slučaj potrebe lekarske ili veterinarske pomoći, bolničkog lečenja, oskudevate neophodnim namirnicama ili energentima i slično) obratite se predstavniku Sektora za vanredne situacije u Vašoj jedinici lokalne samouprave (Opština, Grad), ili pozovite brojeve 193, odnosno 192.

Preporuke za postupanje stanovništva u slučaju istovremene ekstremne hladnoće i konstatovanog povećanja zagađenosti ambijentalnog vazduha:

 • Svesti boravak u takvom okruženju na minimum, u slučaju posebno osetljivih populacionih grupa: stara lica, hronično oboleli, osobe sa nestabilnim lokomotornim sistemom koje se sporo kreću, deca i trudnice.
 • Fizičke aktivnosti, poput sportskih treninga realizovati u zatvorenim, za to propisanim prostorima.
 • Pratiti medijska saopštenja o stanju kvaliteta vazduha.
 • Na nivou lokalne samouprave podizati svest o neophodnosti redukcije korišćenja individualnih vozila, sa ciljem smanjenja saobraćajnog zagađenja vazduha; podsticati zajedničko korišćenje istih, to jest njihovu racionalnu upotrebu.
 • Podizati svest o uštedi električne energije, s obzirom da se na taj način omogućava smanjenje sagorevanja lignita u termo-energetskim kompleksima u Srbiji, a samim tim i samo aerozagađenje, kao pretnja po javno zdravlje populacije.