ODRŽAVANJE HIGIJENE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Jedan od ciljeva Akcioni plan za vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji usvojenog u oktobru 2022. godine, je unapređenje sanitarno higijenskih uslova u zdravstvenim ustanovama kroz osposobljavanje nemedicinskog osoblja za pravilno čišćenje i održavanje higijene prostora i nameštaja.

Jedna od aktivnosti iz pomenutog Akcionog plana je bila i izrada materijala za obuku nemedicinskog osoblja za poslove održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama. Kao rezultat te aktivnosti je Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa UNICEF-om izradio priručnik pod nazivom Održavanje higijene u zdravstvenim ustanovama: Batut_Unicef_priručnik_ciscenje _u_ZU_final

Uz priručnik su napravljena i video uputstva:

1.    Održavanje higijene u zdravstvenoj ustanovi

2.    Osnovni principi čišćenja u zdravstvenoj ustanovi

3.    Oprema i sredstva za čišćenje u zdravstvenoj ustanovi

4.    Način i učestalost čišćenja u zdravstvenoj ustanovi

5.    Primer čišćenja operacione sale u zdravstvenoj ustanovi

6.    Primer čišćenja bolesničke sobe

7.    Primer čišćenja toaleta

Značaj ove tematike za dobro funkcionisanje zdravstvenih ustanova je ogroman. Zato je veoma važno da se sa Priručnikom i video materijalom upozna što veći broj osoba angažovanih na ovim poslovima.

U ZZJZ Leskovac 05.04.2023. godine je održana edukacija edukatora, kroz radionicu “Jačanje kapaciteta, vodosnabdevanja, sanitacije i higijene u zdravstvenim ustanovama Jablaničkog okruga”. Na edukaciji su uzeli učešće rukovodioci osoblja zaduženih za čićenje i održavanje higijene i za edukaciju osoblja u svim ZU okruga. Koordinatori radionice su bili prim. dr Vanja Ilić, spec. soc. med. i dr Zoran Marković, spec. higijene, koji su predstavili trening materijal, kroz urađene prezentacije prilagođene za Jablanički okrug. Kroz radionicu su interaktivno upoznati polaznici obuke o svim koracima i stepenicama održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama. Obaveza obučenih edukatora je da svoje stečeno znanje proslede, realizuju i prate u svojim zdravstvenim ustanovama, saglasno Akcionom planu vodosnabdevanja, sanitacije i higijene u zdravstvenim ustanovama.